mainImage

Jongeren uit Transvaal helpen bij aanpak afvaloverlast

15 augustus 2022, 10:23 uur
Den Haag & Regio

Zwerfafval, vuilniszakken naast containers en matrassen en bankstellen die op straat zijn gedumpt: de grote hoeveelheid afval in Transvaal zorgt voor een onprettige leefomgeving voor bewoners. De gemeente Den Haag is daarom samen met Ap’s Services de pilot ‘Schoon Transvaal’ gestart.

Vier jongeren uit de wijk gaan in het weekend helpen bij het schoonhouden van een gebied tussen de Haagse Markt en het Kaapseplein. Hierdoor vermindert niet alleen het afvalprobleem in deze wijk, maar wordt deze jongeren ook perspectief op een studie of baan geboden.

De pilot is een aanvulling op de inzet van het Haags Veegbedrijf en de Haagse Milieu Services. De gemeente kiest bewust voor een aanpak met een ondernemer uit de wijk die in het weekend aanwezig is. Ap’s Services gaat het komende half jaar elke zaterdag én zondag van 12.00 tot 21.00 uur aan de slag met het weghalen van groot afval, vuilniszakken naast containers en het opruimen van zwerfafval rondom de ORAC’s in dit gebied. Ook volle afvalbakken worden geleegd. Na een half jaar worden de resultaten van de pilot geëvalueerd.