Kaalslag bomen op Monseigneur Nolenslaan nog niet voorbij

26 February 2024, 16:04 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Zuster Lucretia (X)

De grote kaalslag op de Monseigneur Nolenslaan in Den Haag is nog niet klaar. Nadat eerst aan de ene kant van de weg twintig bomen zijn gekapt, moeten nu ook de bomen aan de andere kant worden weggehaald.

De gemeente laat weten dat de oude wilgen langs de Monseigneur Nolenslaan in de wijk Rosenburg veel dood hout vertoonden, waardoor ze niet langer gezond waren en hun vitaliteit afnam. "Door de verminderde groei in de kroon en de dreiging van takverwerping, besloten we de bomen in delen te vervangen", meldt de gemeente. "Vooral omdat er een druk gebruikt pad onder liep."

De gemeente benadrukt dat de verwijdering op een zorgvuldige wijze is beoordeeld, waarbij een ecoloog betrokken was om mogelijke dieren in de bomen te beschermen. De vervanging van de bomen aan de andere zijde van de Nolenslaan staat ook op korte termijn gepland.

Bomenstichting verbaasd

De Bomenstichting Den Haag reageert verbaasd op het kappen van de bomen aan de Monseigneur Nolenslaan: "Terwijl er paarterritoria van de gewone en de ruige dwergvleermuis zijn vastgesteld en zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Bovendien behoorde de bomenrij tot het essentiële foerageergebied van de gewone dwergvleermuis."