Dagblad070 | Kinderen praten mee over passend onderwijs
mainImage

Kinderen praten mee over passend onderwijs

Leerlingen van De Paradijsvogel in Den Haag ‘overhandigen’ het Junior Ondersteuningsplan aan de wethouders van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk; foto: Roos Trommelen
8 april 2021, 09:19 uur
Den Haag & Regio

Hoe kunnen we een school maken waarin alle kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen en waarin ze kunnen meebepalen wat er gebeurt? Deze vraag stelde Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) aan ruim 60 basisschoolleerlingen. Het resultaat van deze ‘co-creatie’ is terug te lezen in het allereerste Junior Ondersteuningsplan, waarin leerlingen hun licht laten schijnen op onderwijs in het algemeen en passend onderwijs in het bijzonder.

Wethouders Hilbert Bredemeijer (Onderwijs) en Kavita Parbhudayal (Jeugd) namen het plan vanochtend (woensdag 7 april) samen met hun collega-wethouders uit Leidschendam-Voorburg en Rijswijk digitaal in ontvangst van leerlingen van De Paradijsvogel in Den Haag.

SPPOH ondersteunt alle scholen in de regio Haaglanden bij het realiseren van passend onderwijs, zodat alle kinderen een plek in het onderwijs krijgen die bij hen hoort. Dit kan betekenen dat ze extra hulp krijgen op een reguliere school, of beter tot hun recht komen op een school voor speciaal onderwijs. Om passend onderwijs verder te verbeteren, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tal van maatregelen aangekondigd. Een daarvan is het hoorrecht: om leerlingen te betrekken bij besluiten over zichzelf, moeten ze voortaan kunnen meepraten over wat zij denken nodig te hebben aan ondersteuning. Die ideeën zijn nu verwoord in het vandaag verschenen Junior Ondersteuningsplan. Hoorrecht past in de beweging naar inclusiever onderwijs, waarin leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen.

 


Foto: foto: Roos Trommelen