mainImage

Kritiek op nieuwbouw rond de Raamstraat

Wethouder Anne Mulder leidt op 22 december Minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser door Den Haag, om haar te tonen waarmee hij bezig is. Dat betreft dus ook de Raamstraat. Rechts het Priba-pand, wat op de nominatie staat om te worden gesloopt. Links de oude monumentale gevels.
22 december 2021, 19:32 uur
Den Haag & Regio

(door Eduard Bekker)
Van verschillende kanten is er kritiek op nieuwbouw van Capricorn Capital Group aan de Raamstraat, Grote Marktstraat en Vlamingstraat. Het betreft het Priba-pand waar nu Kruidvat, Zeeman en Bristol zijn gehuisvest. Er zijn bedenkingen bij de hoogte van 27 meter: hoger dan het aangrenzende oude Marks & Spencer pand ernaast, de ‘slechts’ 75 woningen die er in komen, waardoor een percentage sociale woningbouw niet verplicht zou zijn, en het feit dat er geen openbare toiletten zijn gepland. Hart voor Den Haag, D66, CDA, HSP, PvdD, Christunie/SPG en SP reageerden dan ook met voorbehoud op de plannen. Alleen de VVD is voor.

Peter Drijver van Scala-architecten, een bureau met veel ervaring in het opknappen van historische panden, herhaalde als inspreker in de commissie Ruimte wat algemeen wel is vastgesteld: “Het Priba-complex is een voorbeeld van een gebouw dat met de kennis van nu helemaal nooit op die plek gebouwd had mogen worden. Het is een akelig gladde gesloten doos tegenover Rootz aan de Grote Marktstraat,die helemaal doorloopt tot in de vriendelijke Vlamingstraat waarbij een hele gevelwand van de Raamstraat tot graffitimuur is gemaakt.”

Volgens Drijver maken de nieuwe plannen deze omissie niet goed. “Ooit was de Raamstraat een doodgewoon prachtig straatje van vijf meter breed. Straks staat daar aan één kant een gevel van 27 meter hoog tegenover een mooie rij pandjes.” Drijver vindt dat op deze wijze wonen en werken niet op vriendelijke schaal samengaan. Hij vindt dat twee opties ontbreken: kleinschalig aan de Vlaminstraat en Raamstraat en op forsere schaal aan de Grote Marktstraat. Volgens hem zou het bestaand betonskelet van het Priba-pand en de huidige kelder prima kunnen worden hergebruikt als er nieuwe, samenhangende straatwanden omheen worden gebouwd die het stadsgezicht versterken.

Toiletten

Ook politieke partijen hebben kritiek. Met name Lesley Arp van de SP betreurde dat er ook in dit project, zoals in wel meer projecten, geen plaats is voor sociale woningbouw. Andere partijen, zoals GroenLinks betreuren dat er geen openbare toiletten zijn ingepland. Wethouder Anne Mulder van Stadsontwikkeling meldt dat dit waarschijnlijk niet lukt, omdat de gemeente daarin zou moeten bijspringen en die zou volgens Mulder die kosten van rond 100.000 euro niet kunnen opbrengen. Desalniettemin zal de Mulder met wethouder Hilbert Bredemeijer van Buitenruimte de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Ook zal Mulder met de projectonwikkelaar overleggen of delen van het oude gebouw kunnen worden ingepast.

Op 20 januari komen de plannen in de gemeenteraadsvergadering aan de orde.


Foto: Eduard Bekker