Kruispunt Binckhorstlaan/Zonweg na 44 ongelukken veiliger gemaakt

14 May 2024, 17:54 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Gemeente Den Haag
Binckhorstlaan richting centrum met rechts het kruispunt Zonweg.

De gemeente Den Haag gaat werkzaamheden uitvoeren om de kruising Binckhorstlaan/Zonweg veiliger te maken. Deze wordt momenteel door weggebruikers als zeer onveilig ervaren. De afgelopen twee jaar zijn op de kruising door de politie 44 ongevallen geregistreerd. De maatregelen worden naar verwachting in de komende zomervakantie uitgevoerd.

Er wordt een aantal maatregelen genomen om de kruising veiliger te maken. In beide rijrichtingen wordt een verkeersplateau (verkeersdrempel/verkeersheuvel) neergelegd om de maximumsnelheid van 50km/u beter te handhaven. Daarnaast wordt onder andere de fietsoversteekplaats op de Zonweg breder gemaakt, zodat fietsers eerder opvallen. Ook wordt er meer ruimte gemaakt voor met name bedrijfsbussen die afslaan richting de Zonweg, zodat zij niet meer doorgaande fietsers hinderen.

In diezelfde bocht wordt ook een ander type wegverharding aangelegd (basalton keien), waardoor men minder geneigd is om hard door de bocht te gaan. Op de Zonweg komt voorrangsmarkering te liggen. De huidige verkeersborden worden vervangen door verkeersborden die meer opvallen en beter de aandacht vestigen op de geldende voorrangsregels.

De maatregelen zijn hard nodig. Tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023 zijn hier door de politie 44 ongevallen geregistreerd. In 2022 ging het om 25 ongevallen en in 2023 om 19. Het kruispunt wordt dan ook door verkeersgebruikers als zeer onveilig ervaren en is voor de gemeente Den Haag een zogeheten ‘black spot’. Dit is een kruispunt of wegvak met 6 letselongevallen of meer in drie aaneengesloten jaren.  

No-Regret programma

Wethouder Robert van Asten van Stedelijke Ontwikkeling onderstreept het belang van de maatregelen. “Den Haag moet nog verkeersveiliger worden. Daarom pakken we dit soort onveilige kruispunten aan. Ieder verkeersongeluk in onze stad is er één te veel. De aanpak van blackspots is hierbij ontzettend belangrijk."

De totale kosten voor het realiseren van de voorgestelde aanpassingen, inclusief de kosten voor de verkeersonderzoeken, voorbereiding en planuitvoering zijn geraamd op 442.000 euro. Het geld komt uit het zogeheten ‘No-Regret programma’, een pakket mobiliteitsmaatregelen ter waarde van 137 miljoen euro om de bereikbaarheid in het Central Innovation District en de Binckhorst te versterken. Deelnemende partijen zijn de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties.