mainImage

Onbegrip over achterhouden miljoenen voor bestrijding dakloosheid

5 december 2022, 09:07 uur
Den Haag & Regio

Een zestal Haagse organisaties die zich inzetten voor daklozen hebben met onbegrip gereageerd op het besluit van de gemeente Den Haag om de miljoenen die de stad van het Rijk krijgt voor bestrijding van dakloosheid aan iets anders te besteden.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid presenteert vandaag het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Hij wil dat er veel steviger wordt ingezet op het voorkomen dat mensen dakloos raken, onder meer door te zorgen voor meer woningen. Het Rijk stelt daar landelijk jaarlijks 65 miljoen euro extra voor beschikbaar, waarvan vijf miljoen euro voor de stad Den Haag. De gemeente heeft echter besloten het geld in de gemeentekas te storten om voor andere zaken te gebruiken.

De zes instellingen zeggen "zeer verrast" te zijn door dat besluit. Ze wijzen erop dat Den Haag eerder 3,5 miljoen euro overhield van het geld dat bedoeld was voor opvang van daklozen tijdens de coronapandemie. "Wij vinden dit onbegrijpelijk gezien de groeiende problematiek rond dakloosheid en de hoeveelheid buitenslapers die we dagelijks tegenkomen."

Tekst gaat door onder foto.

Ernstige onderschatting

Het Haagse stadsbestuur zegt dat er "vooralsnog geen signalen zijn dat de capaciteit van de opvang onvoldoende is". De belangenorganisaties noemen dat "een ernstige onderschatting van de problematiek in de stad Den Haag". Volgens hen is de doorstroom uit de opvang naar wonen al jaren een probleem waardoor er een ernstig gebrek aan opvangplekken is ontstaan. "Waarom wordt er met die 8,5 miljoen euro niet geïnvesteerd in woningen voor dakloze mensen zodat zij snel kunnen doorstromen vanuit de opvang zoals al jaren de bedoeling is maar nog niet gelukt is?", vragen de instellingen in een brief aan het stadsbestuur.

De instellingen hebben hun hoop nu gevestigd op de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat de 8,5 miljoen euro wordt gebruikt voor het bestrijden van dakloosheid, "zodat Den Haag een vliegende start kan maken met de hoge ambities in het landelijk actieplan om dakloosheid tot nul te reduceren".

De oproep is ondertekend door de Kessler Stichting, Stek — voor stad en kerk, Stichting de Vriend, Stichting Veldwerk Haaglanden, Stichting de Haagse Soepbus, Straatpastoraat Den Haag en het Straat Consulaat.


Foto: Eveline van Egdom (Straatconsulaat)