Ooievaarpashouders kunnen kaartjes vanaf dit jaar ook online bestellen

26 August 2023, 14:00 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Omniversum/PR

Mensen in Den Haag die rond moeten komen van een laag inkomen, kunnen bij de gemeente een Ooievaarspas aanvragen. Daarmee kan onder meer korting worden gekregen op kaarten voor theater en films. Maar vaak zijn die kaarten niet online te reserveren.

De Haagse Stadspartij in de gemeenteraad diende daarom een motie in om dat alsnog mogelijk te maken. Het college schrijft nu in een brief aan de gemeenteraad dat de kaartverkoopsystemen daarvoor eind dit jaar zullen zijn aangepast.

Het college is momenteel bezig met een aanbesteding voor een nieuw transactiesysteem waarvan ook online ticketverkoop onderdeel uitmaakt. Het systeem moet daarvoor een koppeling kunnen maken met de kaartverkoopsysteem van de aanbieders, zodat zeker is dat de Ooievaarspas geldig is en om ervoor te zorgen dat de aanbieder van de activiteit de vergoeding vanuit de Ooievaarspas ontvangt.

In de aanbesteding van het nieuwe transactiesysteem is als eis opgenomen dat het mogelijk moet zijn deze koppelingen te maken. Bij één type kaartverkoopsysteem is de koppeling al gemaakt en is er al online kaartverkoop met de Ooievaarspas mogelijk. Het gaat hierbij om het Omniversum (foto boven) en een aantal theaters.

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Ooievaarspas 

Koppelingskosten

Het college is afhankelijk van de bereidheid van de aanbieders om online kaartverkoop voor Ooievaarspashouders mogelijk te maken. Het betreft immers hun kaartverkoopsysteem dat moet worden uitgebreid. In de gesprekken die tot nu gevoerd zijn blijkt dat iedereen bereid is mee te werken, op voorwaarde dat de kosten vergoed zullen worden door de gemeente. Het college heeft daarom besloten deze eenmalige koppelingskosten te financieren.

De ontwikkeling en het koppelen van systemen vergt nog wel enige tijd. Het streven is dat alle aanbieders met online kaartverkoop dit jaar nog de mogelijkheid bieden aan Ooievaarspashouders om online een kaartje te kopen.