Dagblad070 | Oproep aan Van Asten Haagse danscultuur te redden
mainImage

Oproep aan Van Asten Haagse danscultuur te redden

16 september 2020, 10:28 uur
Den Haag & Regio

Vijftien Haagse organisaties die samen het Haags Dansoverleg vormen, roepen in een brandbrief wethouder Robert van Asten op de danssector in de stad te redden door zijn kunstenplan alsnog aan te passen. De sector vreest dat door de subsidieregeling die het college voor de komende 4 jaar wil doorvoeren, er een kaalslag gaat plaatsvinden onder de dansgezelschappen. In het kunstenplan van Van Asten verliest een aantal groepen de subsidie en dreigen daarmee te verdwijnen.

Volgens de vijftien, waar ook organisaties bij zitten die wel subsidie krijgen de komende 4 jaar zoals Het Nationale Theater, het Nederlands Danstheater en Zuiderstrand/Amare, doet het plan afbreuk aan de door 'ons allen met trots gedragen titel Den Haag Dansstad', waarmee de stad ook internationaal op de agenda staat.

Binnenkort buigt de raad zich over het plan van Van Asten. Al eerder, bij de presentatie van de adviezen van de onafhankelijke commissie, was er vanuit de raad kritiek op de keuzes die gemaakt werden. Nadat de organisaties hadden kunnen reageren op het kunstenplan en hun zienswijze hadden gegeven op de adviezen, is er niets veranderd aan de keuzes. Aan de raad andere keuzes te maken.