mainImage

Oude Amerikaanse ambassade wordt mogelijk toch Escher Museum

24 november 2021, 21:29 uur
Den Haag & Regio

De kans is groot dat de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout eigendom blijft van de gemeente Den Haag en de nieuwe locatie wordt van het Escher Museum. Het museum zit nu nog in het voormalig stadspaleis aan het Lange Voorhout.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het stadsbestuur dat het niet lukt om het pand te verkopen als daarbij ook als voorwaarde wordt gesteld dat de locatie (deels) gebruikt moet worden voor huisvesting van het Escher Museum. “Er zullen dan ook keuzes moeten worden gemaakt.”

Eén van de mogelijkheden is dus dat de gemeente het gebouw zelf in beheer houdt. Het stadsbestuur ziet daarin meer voordelen. “In het geval dat zou worden gekozen voor verkoop via een openbare aanbesteding heeft de gemeente minder greep op de toekomstige functie van het belangrijke rijksmonumentale ambassadepand, naast het paleisje het enige pand in gemeentelijk eigendom in het Museumkwartier. Minder greep op de functie op de langere termijn geeft ook minder sturing in dit economisch belangrijke deel van de binnenstad.”

Na de verkiezingen

De komende maanden worden de gesprekken met de museumdirectie hervat. En nieuw stadsbestuur kan dan na de verkiezingen het resultaat van deze gesprekken aan de gemeenteraad voorleggen. Met de huidige gebruiker West is afgesproken dat zij tot 31 december 2022 gebruik kunnen blijven maken van het pand.


Foto: Monumentenzorg Den Haag