mainImage

Protest tegen sloop voormalig ministerie zwelt aan

15 september 2021, 12:00 uur
Den Haag & Regio

De plannen voor de sloop van het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag krijgen steeds meer kritiek.

Het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, zegt geschrokken te zijn over de plannen. “Met de sloop dreigt een waardevol bouwwerk van de internationaal bekende architect Herman Hertzberger en een schoolvoorbeeld van het structuralisme – een belangrijke stroming in de moderne architectuur – te verdwijnen”, aldus Norman Vervat van de stichting.

Architect Herman Hertzberger zelf zegt “ontzet en teleurgesteld” te zijn door het voornemen. Volgens hem kan het complex nog jaren mee. “We hebben allemaal de mond vol van hergebruik en duurzaamheid, alleen al daarom is dit een heel idioot plan.”

Een projectontwikkelaar betaalde in 2016 tientallen miljoenen voor het complex aan de Anna van Hannoverstraat, maar wil het in fases slopen om plaats te maken voor vier woontorens van 75 tot 125 meter hoog met in totaal 1.200 woningen.

Ook in de Haagse gemeenteraad is kritiek op die plannen. De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de sloop- en nieuwbouwplannen.

Op dit moment wordt het gebouw gebruikt als woonruimte voor studenten en immigranten met een tijdelijke verblijfsvergunning.


Foto: Google Maps