Provincie Zuid-Holland lanceert online Warmtemagazine

24 November 2022, 09:10 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland heeft een online Warmtemagazine gelanceerd, met tips, interviews en een overzicht van de verschillende initiatieven in de provincie.

"De warmtetransitie moet sneller, willen we de klimaatdoelen halen", aldus gedeputeerde Berend Potjer. "In Zuid-Holland kán dat ook, gezien de vele bronnen die hier beschikbaar zijn. De provincie Zuid-Holland heeft in de afgelopen tijd vele initiatieven genomen en instrumenten en regelingen ontwikkeld om de warmtetransitie te vergemakkelijken en te versnellen, voor gemeenten, ondernemers en particulieren. Alle vormen van ondersteuning zijn nu bij elkaar gebracht in een online Warmtemagazine."

"Alleen al de beschikbare geothermie in de provincie is in potentie voldoende om alle woningen en bedrijven duurzaam te verwarmen. Toch komt de warmtetransitie in Zuid-Holland maar mondjesmaat van de grond. Dat moet anders", vindt gedeputeerde Berend Potjer. “Overstappen op duurzame verwarming is urgenter dan ooit.”

Tekst gaat door onder foto.

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Om de weg te effenen voor gemeenten, ondernemers en bewonersinitiatieven die aan de slag willen, heeft de provincie tal van regelingen, netwerken, experts en kennis bijeen gebracht in het Warmtemagazine. Het online magazine geeft in vogelvlucht een compleet overzicht van de beschikbare opties, bijvoorbeeld het afwegingskader warmte, een onderzoek naar zonthermie en het Warmteprofielen Dashboard, die warmte-opties nader in kaart brengen. Daarnaast bevat het magazine interviews met mensen die zich met succes inzetten voor de warmtetransitie en inspirerende praktijkvoorbeelden die navolging verdienen.