Raad van State wil nieuw onderzoek naar overlast zalencentrum Opera

17 April 2024, 16:21 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Zalencentrum Opera

De Raad van State wil dat de gemeente Den Haag een nieuw en beter onderzoek laat doen naar de klachten van omwonenden over overlast door feesten in zalencentrum Opera aan de Fruitweg.

De omwonenden vroegen eerder aan burgemeester Jan van Zanen om geen nachtontheffingen meer aan het zalencentrum te geven. Maar de burgemeester wees dat van de hand omdat uit onderzoeken niet zou blijken dat er overlast is. Volgens de burgemeester is er wel sprake van enige verstoring, maar ging het om een beperkt aantal gevallen.

Opvallend daarbij is dat de geluidsonderzoeken die wel veel herrie constateerden, werden afgekeurd omdat de geluidsmeting werd verstoord door andere geluiden zoals de wind of een langsrijdende trein en ander verkeer. De Raad van State - die spreekt van een onzorgvuldige voorbereiding en een gebrekkige motivering - vindt dat de gemeente de onderzoeken niet zo makkelijk terzijde had mogen schuiven.

De burgemeester moet daarom nieuwe onderzoeken laten doen naar overlast door Opera I en Opera II. Als de gemeente dan alsnog de nachtontheffingen verleent, mogen de omwonenden direct naar de Raad van State stappen als ze het daar niet mee eens zijn.

5.000 personen

Opera I en Opera II zijn twee partycentra met aparte ingangen, maar zijn van binnen verbonden door middel van trappen, gangen en gezamenlijke binnenruimten. De partycentra bevatten samen in totaal zes zalen, waarvan de capaciteit varieert van 150 personen tot en met 1000 personen. De totale capaciteit bedraagt 5.000 personen. De zalen worden ingezet voor diverse gelegenheden, waaronder grootschalige bruiloften en andere feesten, zakelijke evenementen en schoolexamens.