Dagblad070 | Rapport naar ongeregeldheden Schilderswijk 2020
mainImage

Rapport naar ongeregeldheden Schilderswijk 2020

10 juni 2021, 08:49 uur
Den Haag & Regio

In opdracht van het Haagse stadsbestuur heeft onderzoeksbureau EMMA onderzoek gedaan naar de oorzaken/achterliggende mechanismen die hebben geleid tot de ongeregeldheden die van 11 tot 15 augustus 2020 in de Schilderswijk hebben plaatsgevonden. Het onderzoekrapport ‘Het gebeurt’ geeft een beeld van de achtergronden waaronder deze ongeregeldheden hebben plaatsgevonden en geeft een aantal aanbevelingen. Het rapport laat zien dat bij het ontstaan van de ongeregeldheden verschillende factoren hebben meegespeeld.

EMMA constateert dat, ondanks dat het met veel jongeren in de Schilderswijk goed gaat, er nog een moeilijk bereikbare en kwetsbare groep jongeren van 16 jaar en ouder is die achterblijft. Uit het rapport blijkt ook dat er veel organisaties actief zijn in de Schilderswijk. Dit is een kracht, maar ook een valkuil voor de wijk. In de veelheid van losse groepen zit veel doe-kracht, maar een ‘groter WIJ’ ontbreekt, aldus het onderzoeksbureau. Tevens geven zij aan dat naast deze structurele problemen de hittegolf, de lockdown en het gepolariseerde debat over integratie en immigratie een bijdrage hebben geleverd aan de ongeregeldheden in de Schilderswijk. Tot slot schrijven de onderzoekers dat er geen snelle oplossingen zijn voor de uitdagingen in de Schilderswijk. Veel factoren die een rol speelden bij de ongeregeldheden hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld en vragen om een lange termijn visie.

Hoe nu verder
Het afgelopen jaar zijn er al veel stappen gezet, maar er is zeker nog meer winst te boeken. De komende periode worden aanvullende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van gemeenschappen of organisaties in de Schilderswijk over de resultaten van het onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld binnenkort een interactief webinar georganiseerd over de opbrengsten van het onderzoek. Hier kunnen deelnemers reageren op de onderzoeksresultaten en wordt er gesproken over de oplossingsrichtingen voor de problemen die het rapport benoemt. Daarnaast worden met een aantal partijen uit de wijk verdiepende werksessies georganiseerd. Hierbij worden zowel de jongeren uit de wijk als de culturele, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties bij betrokken. Op basis van deze gesprekken en bijeenkomsten komt het stadsbestuur met een plan van aanpak dat recht doet aan de complexiteit van de situatie en kan rekenen op draagvlak in de wijk. Deze worden vastgesteld in de wijkagenda Schilderswijk.

Vooruitlopend op het plan van aanpak hebben de burgemeester en stadsdeelwethouder Bert van Alphen gesprekken gevoerd met onder andere de Alliantie Schilderswijk en gaat het stadsbestuur door met het verbeteren van de afstemming en samenwerking tussen alle partijen in de wijk door gebruik te maken van de Haagse Tafel. Hier zal o.a. worden gekeken naar het welzijnsaanbod voor de jongeren in de wijk zodat er bijvoorbeeld meer inzet komt op de oudere jeugd die moeilijk aansluiting vindt. In het Sociaal Economisch Herstelplan staat dat het stadsbestuur op korte termijn gaat inzetten op extra jeugdwerk op straat om onze Haagse jongeren erbij te houden.

Tot Slot
Het stadsbestuur benadrukt dat er veel positieve initiatieven en ontwikkelingen in de Schilderswijk plaatsvinden. Vele inwoners, vrijwilligers en partners in de Schilderswijk hebben ook veerkracht getoond na het incident en hebben geholpen de leefbaarheid te bevorderen. De samenwerking met de vele vrijwilligers tijdens ongeregeldheden rondom de jaarwisseling en de avondklok onderstreept dat. Het rapport laat zien hoe betrokken de bewoners en ondernemers zijn met hun wijk. Het stadsbestuur is trots op alle mensen uit de Schilderswijk.


Foto: ANP