Ruim 79.000 woningen extra woningen in Haaglanden

28 October 2021, 11:38 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Pxhere

De provincie Zuid-Holland, acht gemeenten en 15 woningcorporaties gaan meer samenwerken om de woningnood in de regio Haaglanden te bestrijden.

De partijen ondertekenen daarvoor het tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030, de eerste stap’. In het plan staan afspraken over de bouw van voldoende woningen en een betere verdeling van sociale woningen in Haaglanden.

Een van de doelen in het tussenakkoord is dat er ruim 79.000 woningen bijkomen in Haaglanden. Een deel van deze woningen is sociale woningbouw. Op basis van de afspraken in het tussenakkoord gaat het om ruim 6.500 sociale woningen. In 2030 moeten daar nog eens 4.800 extra woningen aan zijn toegevoegd.

Een ander doel is een evenwichtigere spreiding van de sociale woningen over de regio. Voor sommige gemeenten betekent dit dat zij zorgen voor extra sociale woningen, terwijl andere gemeenten juist andere typen woningen toevoegen.

Er moet nog veel gebeuren voordat alle regionale doelen volledig worden behaald. De gemeenten, woningcorporaties en provincie moeten nog bepalen op welke locaties de extra corporatiewoningen kunnen komen en wie ze daadwerkelijk bouwt.

Iedere gemeente stemt het individuele traject af met de provincie en de lokale woningcorporaties. Medio december worden de tussenresultaten hiervan verder besproken. De aangescherpte afspraken worden daarna in een eindakkoord vastgelegd.