mainImage

Schilderswijk in Den Haag krijgt Vrouwenacademie

26 januari 2022, 14:47 uur
Den Haag & Regio

Er komt een Vrouwenacademie in Clubhuis De Mussen in de Schilderswijk in Den Haag.

Bij de Vrouwenacademie worden vrouwen met een lange achterstand tot de arbeidsmarkt opgeleid voor beroepen waar een tekort aan arbeidskrachten is, zoals kinderopvang, verzorging en logistiek. Vrijwillige mentoren ondersteunen de cursisten tijdens hun opleiding.

De voorbereidingen voor de Vrouwenacademie zijn nog in volle gang. In oktober vorig jaar is een uitvoeringsovereenkomst getekend met wethouder Saskia Bruines. De komende jaren wordt het onderwijs verzorgd door Medivus Opleidingen en Oppstap Zorg en Welzijn. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met verschillende werkgevers in de zorg om leerwerkplekken te realiseren.

Stoomcursus Nederlands

In april starten de eerste opleidingen. Met de ruim vijftig vrouwen die zich hebben aangemeld, worden momenteel intakegesprekken gevoerd. Voor vrouwen die nog niet over alle vaardigheden beschikken die nodig zijn voor deelname, start binnenkort een voortraject, dat bestaat uit een stoomcursus Nederlandse taal, trainingen rekenvaardigheid, digitalisering en werknemersvaardigheden.


Foto: De mussen