Schilderswijk Moeders krijgen Stadsspeld van burgemeester Van Zanen

23 May 2024, 07:31 uur
Den Haag & Regio
mainImage
SFDH

De Schilderswijk Moeders vieren hun tienjarig jubileumjaar. Om hen te bedanken voor het werk dat zij verrichten, organiseerde clubhuis De Mussen woensdag een verrassingsbijeenkomst waarbij burgemeester Jan van Zanen aan tien Schilderswijk Moeders een stadsspeld uitreikte.

Al tien jaar lang zet een groep van ruim twintig getrainde, vrijwillige contactvrouwen uit de Haagse Schilderswijk zich in om de leefsituatie van kwetsbare gezinnen te verbeteren. Zij bieden de wijkbewoners een luisterend oor en ondersteunen hen op allerlei gebied, zoals bij het invullen van formulieren, financiële vragen, opvoedingsproblematiek, huiselijk geweld of het meegaan naar afspraken. In de afgelopen tien jaar zijn zo ruim 8.000 wijkbewoners en hun gezinnen bereikt.

Door hun ervaringsdeskundigheid, kennis van de taal en cultuur van de wijkbewoners én van de samenleving genieten de Schilderswijk Moeders een groot vertrouwen in de wijk. De vrouwen vervullen vanuit hun informele positie een brugfunctie tussen wijkbewoners en reguliere instanties. Vanuit deze vertrouwenspositie lukt het de vrouwen om wijkbewoners die professionele hulp nodig hebben, door te verwijzen naar een hulpverlener. Hiervoor is in de loop der jaren een goed netwerk van partners opgebouwd waarmee nauw wordt samengewerkt.

Tekst gaat door onder foto.

Foto: SFDH.

Verrassing

Het jubileumjaar werd in november vorig jaar ingeluid met de uitvoering van een ervaringstheatervoorstelling in Amare. Bij het tweede feestelijke moment woensdag ontvingen alle huidige én voormalige Schilderswijk Moeders uit handen van het bestuur een aandenken aan dit jubileumjaar. Als verrassing reikte burgemeester Jan van Zanen aan tien Schilderswijk Moeders een stadsspeld uit. Zij zijn allen al tien werkzaam als vrijwilliger in het project.