Steeds meer mensen in Den Haag gebruiken cocaïne

24 June 2024, 13:29 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Afentoe.nl

Steeds meer mensen in Den Haag gebruiken cocaïne. Dat blijkt uit een rioolwateronderzoek dat in 2023 werd gedaan in de Haagse rioolwatergemalen Houtrust en Leyweg. Daaruit kan worden afgeleid dat het cocaïnegebruik sterk is gestegen ten opzichte van drie jaar eerder. Een stijging van maar liefst 33 procent.

De gemeente Den Haag maakt zich zorgen over deze stijging en start daarom deze week de campagne 'Af en toe', bedoeld om mensen die af en toe cocaïne gebruiken bewust te maken van de wereld die achter drugshandel schuilgaat. Deze criminele wereld soms lijkt ver weg, maar heeft veel invloed op de veiligheid in de wijken en op (kwetsbare) inwoners. De campagne heeft daarnaast ook aandacht voor de gezondheid en risico’s van drugsgebruik.

Aan het gebruik van cocaïne is altijd illegale drugshandel gekoppeld. Alleen al in Den Haag gaan hier vele miljoenen euro’s in om. De handel gaat vaak samen met geweld en verschillende vormen van zware criminaliteit. Het zet de leefbaarheid en veiligheid van Haagse wijken onder druk.

Jongeren die opgroeien in kwetsbare omstandigheden lopen extra risico om in de criminaliteit te belanden. Vaak begint het met een klein klusje, zoals het wegbrengen van een pakketje. Eenmaal in de criminaliteit komen jongeren er niet makkelijk meer uit. Ze worden bijvoorbeeld ingezet om drugs uit containers te halen in de haven van Rotterdam, te dealen of om mensen te bedreigen.

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Gemeente Den Haag.

Af en toe

De campagne Af en toe, met de boodschap “ook af en toe cocaïne gebruiken houdt criminaliteit in stand”, bestaat uit een website Afentoe.nl, social media berichten, visuals op digitale schermen en posters in horecazaken.