Subsidie voor project Entree Wegen naar Arbeid

21 October 2020, 12:35 uur
Den Haag & Regio
mainImage

Het project Entree Wegen naar Arbeid (EWA), een groot samenwerkingsverband in de regio Haaglanden, heeft een subsidie toegekend gekregen van 1,5 miljoen euro uit het Regionaal Investeringsfonds MBO. Minister Van Engelshoven maakte dat bekend. EWA wil jongeren die nog nooit in hun leven een diploma hebben gehaald opleiden op de werkvloer, naar een diploma én een fijne werkplek. Het samenwerkingsverband van onder meer ROC Mondriaan, gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Delft, alsmede veel bedrijven stelt daarnaast nog een circa 3 miljoen beschikbaar.

EWA beoogt de arbeidsparticipatie te bevorderen van jongeren uit de entreeopleiding van ROC Mondriaan en andere mensen met een afstand tot werk. Op die manier willen partijen zorgen voor goede kandidaten voor de bedrijven in de regio. Want, zo stellen betrokkenen, de samenleving als geheel en de gemeenten zijn gebaat bij duurzame arbeidsparticipatie van deze doelgroep.

Het investeringsfonds is in 2014 opgericht om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs rekening houdend met regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt. Doel is om mbo-studenten beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Sinds de start van het fonds zijn al 119 samen­werkings­verbanden tot stand gekomen.