mainImage

Toegang tot Recht Den Haag wint Global Goals prijs

12 maart 2021, 19:04 uur
Den Haag & Regio

Over ‘toegang tot Recht’, een van de Sustainable Development Goals, wordt meestal vooral in internationaal verband gesproken maar als eerste in de wereld heeft de stad Den Haag deze doelen ook vertaald naar de lokale situatie. Deze unieke methodiek is in de prijzen gevallen tijdens de jaarlijkse Global Goals Gemeentenverkiezingen die op donderdag 11 maart werden uitgereikt. De Global Goals Gemeentenverkiezingen is een initiatief van VNG Internationaal om Global Goals acties van gemeentes in het zonnetje te zetten. De Global Goals, ook wel bekend als de Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn 17 ambitieuze doelen door de Verenigde Naties (VN) aangenomen met als oogmerk om in 2030 een betere en meer duurzame toekomst voor iedereen te creëren.

Wethouder Economie, Internationaal en dienstverlening Saskia Bruines mocht de prijs in ontvangst nemen. Den Haag viel in de prijzen in de categorie ‘grensverlegger: internationale samenwerkingen’ , een prijs die wordt uitgereikt aan een gemeente die door internationaal samen te werken ook voor de eigen burgers het verschil wil maken. “Den Haag is niet alleen stad van Vrede en Recht internationaal gezien, maar ook lokaal”, aldus Saskia Bruines. “Als Global Goals gemeente nemen wij de ‘grensverlegger’-prijs met trots in ontvangst. Wij hopen daarmee andere gemeenten en internationale instellingen te motiveren en inspireren om zich voor de Global Goals in te zetten” De prijs werd uitgereikt door Sandra Pellegrom, voorzitter van de jury en nationaal SDG-coördinator. 

Toegang tot Recht-project 
De Haagse inzending was het Toegang tot Recht-project dat de gemeente samen met de NGO The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) uitvoert. Wereldwijd zijn er ruim 5 miljard mensen die moeite hebben met toegang tot recht. Dat geldt ook voor inwoners van Den Haag. Daarom hebben de gemeente en HiiL de handen in elkaar geslagen om hier onderzoek naar te doen. Nu we weten wat de problemen voor inwoners van Den Haag zijn, willen we met hulp van internationale organisaties bij te dragen aan het voorkomen én het oplossen van rechtsproblemen in Den Haag. 

Families hebben juridische hulp nodig wanneer relaties verstoord worden door een scheiding, geweld of een ongeluk. Buren hebben behoefte aan bemiddeling als ze in een conflict zijn. Werknemers hebben juridische hulp nodig als ze door hun werkgever worden uitgebuit. Maar kennis over hoe te komen tot een rechtvaardige oplossing is niet altijd voor handen. Met dit onderzoek probeert de gemeente bij te dragen aan meer gebruiksvriendelijk recht. Daarmee draagt de gemeente actief bij aan de Global Goals. 

Bijzonder aan dit project is dat HiiL dit soort onderzoeken meestal internationaal uitvoert en dat dit de eerste keer is dat ze hun kennis en expertise hebben ingezet om een dergelijk onderzoek ook op lokaal niveau uit te voeren. 

Voor meer informatie over de Global Goals Gemeentenverkiezingen en de andere prijswinnaars zie: https://vng.nl/nieuws/prijzen-voor-sudwest-fryslan-noordenveld-en-den-haag