Dagblad070 | Uitbreiding kindplaatsen bij Vlietkinderen
mainImage

Uitbreiding kindplaatsen bij Vlietkinderen

15 september 2021, 12:54 uur
Den Haag & Regio

Bij maatschappelijke kinderopvangorganisatie Vlietkinderen staat dit najaar een uitbreiding van het aantal kindplaatsen op de agenda. Als samenwerkingspartner van de gemeente L-V, onder andere wat betreft het Voorschoolse aanbod, staat het bereik van kinderen die recht hebben op gelijke ontwikkelkansen voorop. Daarnaast is de uitbreiding van dagopvangplaatsen in Kindcentrum Trampoline, heel fijn voor jonge ouders die in onze gemeente wonen en werken.

Voorschoolse educatie

In Kindcentrum de Waterlelie, waar een nauwe samenwerking tussen basisschool De Springplank en Vlietkinderen de basis is van het Integraal Kind en Expertise centrum (IKEC), wordt een extra peutergroep geopend waar kinderen van 2-4 jaar een voorschoolse programma krijgen aangereikt. Een programma dat inspeelt op alle ontwikkelingsgebieden, met extra aandacht voor taal. Ouders worden direct betrokken hierbij, tenslotte bereiken we het meest als thuis en opvang goed samenwerken. Het doel is om alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, de kans te bieden om hun talenten breed te ontwikkelen, zodat zij een goede start hebben in het basisonderwijs.
IKEC De Waterlelie ligt in de mooie groene wijk Prinsenhof. De 4e peutergroep start per maandag 1 november.

Uitbreiding dagopvang Kindcentrum Trampoline

Dit nieuw gebouwde kindcentrum in de wijk Duijvenvoorde, biedt ruimte aan een basisschool, dag- peuter- en buitenschoolse opvang. De dagopvang is kleinschalig gestart, maar de vraag naar een plekje binnen dit kindcentrum met doorgaande leer- ontwikkellijnen neemt toe. Het is dus tijd (per 1 november) om een groep erbij te openen. Kindcentrum Trampoline wordt binnenkort officieel geopend door wethouder Juliette Bouw, deze wethouder heeft de afgelopen periode constructief samengewerkt met onderwijs en kinderopvang om mooie initiatieven zoals KC Trampoline en de ontwikkelingen in KC De Waterlelie, te ondersteunen en te realiseren.