Verplichte zoekperiode voor jongeren die uitkering aanvragen stopt

3 April 2024, 16:26 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Ingezonden

Sinds 1 april kunnen jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar in Den Haag direct een bijstandsuitkering aanvragen. Vanaf deze datum past de gemeente Den Haag de verplichte zoekperiode van vier weken niet meer toe. Deze zoekperiode betekende dat jongvolwassenen eerst vier weken actief op zoek moesten naar werk of een opleiding.

De jongeren die een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering zijn echter vaak kwetsbaar en hebben regelmatig ook andere problemen dan alleen financiële. In Den Haag werd daarom bij elke aanvraag voor een bijstandsuitkering al maatwerk toegepast. Maar in de praktijk bleek de zoektermijn voor veel kwetsbare jongeren een te hoge drempel om aan te kloppen bij de gemeente voor hulp.

"Jongeren die bij de gemeente aankloppen voor een bijstandsuitkering hebben vaak al financiële en andere problemen", zegt wethouder Mariëlle Vavier van Armoede, Inclusie en Zorg. "In vier weken tijd kunnen problemen alleen maar groter worden en dat is wat we juist willen voorkomen. We willen jongeren die dat nodig hebben meteen helpen. Zodat de financiële stress kleiner wordt en niet groter.”

Als een jongvolwassene een bijstandsuitkering aanvraagt volgt begeleiding en ondersteuning van Jongerenpunt070. Die helpen bij het vinden van een geschikte opleiding of (leer)werkplek. Deze begeleiding sluit aan bij de belevingswereld van jongeren en is laagdrempelig.