mainImage

Voorall: Meld verkeerd geplaatste deelscooters vooral

25 november 2021, 12:00 uur
Den Haag & Regio

Voorall, de organisatie die opkomt voor de belangen van Hagenaars met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke beperking en/of chronische ziekte, ergert zich groen en geel aan de her en der verkeerde gestalde deelscooters in onze stad.

Het aantal deelscooters in Den Haag is fors toegenomen. Momenteel zijn er drie aanbieders; Felyx, Go Sharing en Check. Verkeerd geparkeerde scooters kunnen een obstakel vormen voor de doorgang en de toegankelijkheid op de stoep, bijvoorbeeld als deze op een blindegeleidelijn staan. Voorall roept mensen die dat zien op om verkeerde gestalde scooters altijd te melden bij het bedrijf dat de scooters verhuurt.

"Het is zeker zinvol om te melden, omdat de bedrijven zich inspannen om foutparkeren zoveel mogelijk te voorkomen", volgens Voorall. "Na een melding wordt een scooter zo snel mogelijk verplaatst. Daarnaast krijgt de laatste gebruiker, die de scooter waarschijnlijk daar heeft achtergelaten, een waarschuwing. Wanneer iemand voor de tweede keer een scooter fout parkeert, ontvangt hij een boete. Afhankelijk van het bedrijf is dit 50 of 75 euro. Bij een derde melding wordt de boete verhoogd en wordt de gebruiker uitgesloten van het gebruik van de deelscooter."

Op de website van Voorall staat precies per aanbieder beschreven hoe je een verkeerd geparkeerde scooter kan melden.

 


Foto: Voorall