mainImage

Vragen 5 bewonersorganisaties Haagse Hout aan Haagse college

29 maart 2021, 14:11 uur
Den Haag & Regio

Vorige week dinsdag kwam het bericht naar buiten dat de subsidie voor Podium Noord, het pas aangestelde cultuuranker in Haagse Hout, is ingetrokken. De vijf bewonersorganisaties uit het stadsdeel die eerder al in de gemeenteraad vroegen om participatie en inspraak bij het kiezen van een nieuw cultuuranker sturen nu gezamenlijk een brief naar het college met de onderliggende vraag: “waar is dit misgegaan”.

Door het uitblijven van een fusie tussen Kunstpost en Podium Noord is de hen pas toegekende subsidie cultuuranker Haagse Hout teruggetrokken. Hierdoor lijkt de laagdrempelige toegang tot culturele activiteiten voor bewoners uit Haagse Hout, 10% van de Haagse inwoners, verder weg dan ooit. De bewonersorganisaties uit het stadsdeel vragen opnieuw inspraak bij het kiezen van een nieuw cultuuranker

“Haagse Hout staat alsnog met lege handen, wij willen een passende oplossing”, aldus Carlos Martinez van Andel, voorzitter van Wijkberaad Mariahoeve. “Oktober vorig jaar hebben wij als bewonersorganisaties de gemeenteraad en de wethouder meermaals verzocht om inspraak te krijgen bij de aanstelling van een nieuw cultuuranker, ook hebben wij gewezen op de zeer korte duur van de open call. Er is in zeven weken een beslissing er doorheen gejaagd, dat kan gezien de uitkomst volgens ons beter. De gemeente en de bewonersorganisaties hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk een goedlopend en duurzaam cultuuranker in Haagse Hout neerzetten. Deze situatie is volgens ons bij uitstek geschikt om ons als de bewonersorganisaties te laten meepraten. De vraag om participatie komt bijna altijd vanuit de gemeente naar de burger, nu vragen wij als bewoners participatie van de gemeente. Mariahoeve Knapt Op, waar wij ook hadden gevraagd om bewonersparticipatie, is een voorbeeld dat dit mooie resultaten en een goed samenspel met de gemeente kan opleveren.”

De bewonersorganisaties hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar het college met het verzoek op korte termijn samen om tafel te gaan. Ook vragen zij om de garantie dat de voor 2021 gereserveerde 75.000 euro volledig beschikbaar blijft voor het opzetten van culturele activiteiten.