Wethouder Balster ontvangt Plan van Aanpak voor Rustenburg-Oostbroek

29 February 2024, 17:55 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Gemeente Den Haag

Vertegenwoordigers van de Bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek (BORO) hebben aan wethouder Martijn Balster van Volkshuisvesting, Wijken, Welzijn officieel een Plan van Aanpak aangeboden voor hun wijk. "Een document vol scherpe analyses en krachtige ambities", aldus de wethouder, die vooraf al wel bekend was met de inhoud van het plan. "Goed om samen verder mee aan de slag te gaan."

Aanbieders Guus Solcer en Marco Mathijer van Boro waren nauw betrokken bij de totstandkoming van het plan. Daarin zet de bewonersorganisatie de problemen op een rijtje waar Rustenburg-Oostbroek mee kampt en draagt concrete oplossingen aan. 

Rustenburg-Oostbroek werd tussen 1920 en 1940 gebouwd in de voormalige Oost-Escamppolder en was bestemd voor de wat beter gesitueerde arbeidersklasse. Tegenwoordig is het een multiculturele wijk, waar vooral ook een groot aantal Oost-Europese arbeidsmigranten woont. Vaak verblijven zij - zonder te zijn ingeschreven - met veel personen in woningen die door particuliere eigenaars duur worden verhuurd.  

Mede door deze overbewoning staat de fysieke en sociale leefbaarheid in Rustenburg-Oostbroek al langere tijd sterk onder druk, Er is veel overlast van afval op straat en van criminaliteit. Ook is de parkeerdruk enorm. Bewoners kennen elkaar vaak niet en kijken nauwelijks naar elkaar om. Verder heerst er groeiende armoede.

Uitdaging

"Als bewonersorganisatie willen we de leefbaarheid in Rustenburg-Oostbroek verbeteren", zegt Marco Mathijer van BORO. "Versterking van het onderlinge vertrouwen tussen bewoners, ondernemers en partners in de gemeente is daarbij heel belangrijk. Want alleen zo komen we tot een breed gedragen aanpak voor de problemen die er zijn."

De uitdaging ligt volgens de bewonersorganisatie vooral in het versterken van de sociale samenhang. "Er moeten ontmoetingsplekken komen waar mensen door gezamenlijke activiteiten met elkaar in verbinding worden gebracht", staat in het plan. "Met als doel een wijk waar jong en oud in een smeltkroes van culturen veilig en tevreden met elkaar kan samenwonen."

Intensiveringsgebied

Het plan van aanpak en het werken aan de totstandkoming ervan, onder meer met behulp van bewonersbijeenkomsten, heeft inmiddels al vruchten afgeworpen. Zo droeg het bij aan het verkrijgen van de status van 'intensiveringsgebied', waardoor er vanuit de gemeente extra aandacht en middelen worden vrijgemaakt voor Rustenburg-Oostbroek. Ook zijn de bevindingen die in het plan staan gebruikt als input bij het opstellen van de wijkagenda.  

"Dit plan van aanpak bewijst maar weer eens hoe groot de waarde van een zeer betrokken bewonersorganisatie als BORO voor de wijk zijn”, concludeert wethouder Balster.