Zuid-Hollandse bijen krijgen meer ruimte van Provincie

6 June 2023, 09:26 uur
Den Haag & Regio
mainImage

De provincie Zuid-Holland wil de komende jaren meer ruimte creëren voor bijen. "Bijen zijn belangrijk voor ons bestaan", zegt gedeputeerde Berend Potjer van Natuur.

Zuid-Holland telt twaalf 'bijenlandschappen', variërend van ontkiemend tot bloeiend. Hierin werken wetenschappers, ecologen, groenbeheerders, boeren, burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen om het aantal wilde bijen te laten groeien.

De provincie wil voor 2030 deze gebieden op elkaar aansluiten, zodat er een groot ecologisch netwerk ontstaat dat bijdraagt aan de basiskwaliteit van de natuur in Zuid-Holland. Bijen zorgen voor de bestuiving van zo’n 80 procent van de planten en voedselgewassen op aarde. De insecten zijn daarnaast voeding voor vogels en andere kleine dieren, die hierdoor ook weer beter kunnen overleven.

Tekst gaat door onder foto.

Biodiversiteit

"Bijen zijn belangrijk voor ons bestaan", zegt gedeputeerde Berend Potjer van Natuur. "Wij hebben de ambitie om voor 2030 een aaneengesloten Zuid-Hollands bijenlandschap te creëren. Bijen die over en weer kunnen vliegen zijn goed voor onze biodiversiteit. Door te zorgen voor meer bloeiende, inheemse planten en nestelplekken kunnen alle inwoners van Zuid-Holland hieraan bijdragen en zo een schakel zijn in het aaneensluiten van het bijenlandschap in onze regio."

Om een beeld te krijgen van de staat van de bijen in héél Zuid-Holland voeren EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis eerst een nulmeting uit. Ook brengen zij de mogelijkheden in kaart om het bloemrijke netwerk van de bijenlandschappen te versterken en uit te breiden. Eind juni is het rapport beschikbaar dat als vertrekpunt zal dienen voor de ontwikkeling tot één Zuid-Hollands bijenlandschap.