Dagblad070 | Financiële sector tekent Klimaatakkoord

Financiële sector tekent Klimaatakkoord

mainImage

De financiële sector heeft woensdag formeel haar betrokkenheid bij het Klimaatakkoord ondertekend. Vertegenwoordigers van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders zetten in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag hun handtekening. Dat commitment uit zich enerzijds in het financieren van de energietransitie en anderzijds in het meten van de CO2-afdruk van hun investeringen en beleggingen. 

In 2030 een reductie van 49% van de CO2-uitstoot ten opzichte van het jaar 1990. Om dat doel te bereiken zijn enkele honderden maatregelen gepresenteerd, waarbij de medewerking wordt gevraagd van burgers, maar ook van alle bedrijfssectoren die de Nederlandse economie kent. 

De financiële sector speelt een voorname rol in de uitvoering van de energietransitie. In de eerste plaats door het financieel mogelijk maken van de uit te voeren maatregelen, die enorme sommen geld gaan kosten.  


Foto: Pixabay