Kabinet gaf miljarden extra uit zonder vraag uit de Kamer

1 June 2023, 08:53 uur
Landelijk
mainImage
ANP

De Tweede Kamer klaagt vaak over gebrekkige informatievoorziening door het kabinet, maar vraagt zelf niet altijd om inspraak in het regeringsbeleid. Vorig jaar gaf het kabinet 2,59 miljard euro uit zonder dat de Kamer om enige vorm van bemoeienis vroeg. Dat blijkt uit een inventarisatie van het begrotingsbeleid door de Volkskrant.

In 2022 stelden ministeries de begroting 51 keer incidenteel bij vanwege buitengewone situaties. Het begroten van tussentijdse extra uitgaven gebeurt, tenzij het volgens het kabinet om een noodsituatie gaat, met een wetsvoorstel. Wanneer zo’n voorstel bij de Tweede Kamer binnenkomt, neemt een Kamercommissie dit normaal gesproken in behandeling. Dit kan door de minister schriftelijk te bevragen, het wetsvoorstel in een debat te bespreken, en het daarna in stemming te brengen of het als hamerstuk af te doen.

Dat schiet er in de praktijk nogal eens bij in. In 2022 is er 41,8 miljard euro extra uitgegeven. Voor 2,59 miljard hiervan heeft de Tweede Kamer geen enkele vorm van inspraak geboden. Het ging vooral om incidentele bijstellingen door de ministeries van Onderwijs (OCW) en Defensie. OCW gaf 2 miljard extra uit aan een meerjarenplan om leerachterstanden door corona weg te werken. Defensie deed een incidentele uitgave van 458 miljoen euro vanwege de aanschaf van munitie. Hierbij vond geen vragenronde, debat of stemming in de Tweede Kamer plaats. Ook de Eerste Kamer deed de wetsvoorstellen af als hamerstuk.


Door: ANP