mainImage

Minister Grapperhaus worstelde met kerksluiting

15 januari 2022, 08:50 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws

Voormalig minister van Justitie Ferd Grapperhaus besprak aan het begin van de coronacrisis meermaals met zijn ambtenaren of het wettelijk mogelijk was kerken te sluiten. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Terwijl het dagelijks leven in Nederland steeds meer op slot ging, golden de coronamaatregelen officieel niet voor religieuze bijeenkomsten.

Hoewel de meeste kerken snel overschakelden op digitale diensten, leidde de juridische uitzonderingspositie tot veel onbegrip in maatschappij en politiek. Het twistpunt bereikte ook de departementen. Al in de eerste coronaweken worstelden ambtenaren op het ministerie van Justitie en Veiligheid met de kwestie, blijkt volgens de krant uit documenten. Ondanks de gezamenlijke verklaring van religieuze organisaties om diensten af te schalen, eind maart, werd de juridische mogelijkheid van sluiting steeds verder uitgediept.

Begin april bemoeit ook Ferd Grapperhaus zich ermee. De bewindspersoon op Justitie is als ‘minister van Eredienst’ belast met het contact met kerkgenootschappen. In de ochtendvan donderdag 2 april 2020 belt hij een ambtenaar met de vraag of het mogelijk is religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomsten te verbieden, in het licht van de vrijheid van godsdienst.


Door: ANP | Foto: ANP