Dagblad070 | Bewoners Morgenweide tegen betaald parkeren

Bewoners Morgenweide tegen betaald parkeren

mainImage
Gruttosingel

Bewoners in de buurt Morgenweide in Ypenburg willen vlot kunnen parkeren, maar zijn tegen de invoering van betaald parkeren. Die laatste maatregel vinden ze van de kant van de gemeente ‘’een te makkelijke oplossing om van alle problemen af te zijn.’’ De bewoners krijgen steun van Groep de Mos.

“Bij een parkeerdruk boven de 90% wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van deze parkeerdruk. Het invoeren van betaald parkeren is dan vaak een vervolg, maar ik zie liever de realisatie van extra parkeerplaatsen’’, aldus raadslid Damiën Zeller.

‘’Door van de Gruttosingel en de Karekietsingel ook eenrichtingsverkeer te maken, ontstaat er genoeg ruimte om extra parkeerplekken te realiseren’’, draagt Groep de Mos als oplossing aan. ‘’Hierdoor zal de parkeerdruk flink worden verminderd en dus hoeven bewoners niet meer tot een uur in hun eigen wijk rond te rijden totdat ze een parkeerplek gevonden hebben”.


Foto: Google Maps