Dagblad070 | Communicatie wegwerkzaamheden ‘’janboel’’

Communicatie wegwerkzaamheden ‘’janboel’’

mainImage

Wethouder Robert van Asten is gevraagd of er nu eindelijk eens een einde gemaakt kan worden aan de onduidelijkheid waarmee in Den Haag wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. Over aard en tijdsduur worden niet gecommuniceerd. Het verwijt komt van Nida, dat voortaan de (reële en haalbare) begin- en eindtijden van de wegwerkzaamheden op informatieborden wenst. Mededelingen op de gemeentelijke website vindt raadslid Adeel Mahmood onvoldoende.

‘’Bij grote langdurige wegafsluitingen zoals bijvoorbeeld de Raamweg en Koningstunnel worden middels grote campagnes de buurtbewoners en weggebruikers actief geïnformeerd. Dit blijkt goed te werken’’, aldus Mahmood, die het - zoals het nu gaat - niettemin een janboel vindt. ‘’Want de afgelopen periode was een belangrijke doorgaande route als de Prinsessewal daarentegen aan één zijde vanaf de Mauritskade en Anna Pauwlonastraat afgesloten voor enkele weken en toen werden de weggebruikers weer niet geïnformeerd over de tijdsduur van de afsluiting. Die onduidelijkheid werkt irritatie op.’’