Dagblad070 | Den Haag heeft er een schoolzone bij

Den Haag heeft er een schoolzone bij

mainImage

Den Haag heeft er een schoolzone bij. Gisteren is de verkeersveilige zone bij basisschool De Grote Beer in het bijzijn van kinderen, ouders en schoolmedewerkers, feestelijk geopend door wethouder Robert van Asten, Mobiliteit. Verbeteren van verkeersveiligheid rond scholen is één van de 10 speerpunten van het Haagse verkeersveiligheidsbeleid.

Schoolzones vragen extra aandacht van de weggebruiker. Door speciale markering ‘schoolzone’ en aanpassingen aan de oversteekplaatsen wordt de automobilist duidelijk dat hij een school nadert waar kinderen fietsen of lopen. Bij basisschool De Grote Beer is een nieuw zebrapad aangelegd, met midden eiland en een verkeersdrempel. Verder is een stopverbod ingesteld vlakbij het zebrapad en de ingang van de school om het haal- en brenggedrag te stroomlijnen.

Wethouder Robert van Asten: “Kinderen gedragen zich anders in het verkeer dan volwassenen. Met de schoolzones willen we de Haagse verkeersveiligheid rondom scholen voor hen verbeteren. Verkeersveiligheid is belangrijk en gaat iedereen aan. Niet alleen moeten automobilisten hun snelheid aanpassen in het zicht van de school. Ook het haal- en brenggedrag van ouders die de kinderen met de auto afzetten kan beter. Geen auto’s op de stoep of onverwachte manoeuvres. Ik verwacht dat ook zij rekening houden met de kinderen en ouders die lopend of op de fiets naar school komen.” 

Schoolzones overal in Den Haag

De schoolzones legt de gemeente aan in samenwerking met de scholen en ouders. Zij inventariseren onveilige plekken en de gemeente Den Haag pakt die aan. Bij de scholen wordt gekeken of de verkeerssituatie beter gemaakt kan worden met kleine maatregelen. Aandachtspunten zijn vaak oversteekplaatsen, aanrijdroutes met de fiets en de parkeersituatie voor brengen en halen.

Op dit moment is al bij zeker 80 procent van de scholen een schoolzone ingericht. Naar verwachting zijn in 2020 alle schoolzones, in totaal 90% van de ruim 170 scholen, klaar. De overige 10% van de scholen heeft geen speciale schoolzone nodig omdat deze geen verkeersonveilige omgeving hebben, bijvoorbeeld omdat de school in een rustige wijk ligt of niet aan een doorgaande weg. De schoolzones worden overigens nauw gevolgd. Een evaluatie door wethouder Van Asten eerder aangekondigd, moet inzicht verschaffen of locaties nog verder verbeterd kunnen worden.