Dagblad070 | Onderzoek effect goedkoper én duurder OV

Onderzoek effect goedkoper én duurder OV

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onderzoekt of aangepaste OV-tarieven kunnen zorgen voor een beter gebruik van het openbaar vervoer in de regio. Er wordt een vijftal maatregelen onder de loep genomen, waaronder de effecten van een dalkorting en van één kilometertarief voor de hele Metropoolregio. Ook wordt gekeken naar juist een hoger tarief voor een snellere verbinding. 

Dit zijn stuk voor stuk maatregelen die wellicht kunnen bijdragen aan het optimaal benutten van het openbaar vervoer. Vanwege de toenemende drukte moet effectiever gebruik worden gemaakt van het OV en de passagiers beter verspreid worden gedurende de dag. “Het tarief van het OV kan een middel zijn om bij te dragen aan een toekomstbestendig, kwalitatief goed en toegankelijk OV”, aldus de concessieverlener. De resultaten van de onderzoeken moeten eind 2019 bekend zijn, waarna ze nog op de agenda staan in gemeenten en raden.

Resultaat
Er worden in totaal vijf maatregelen bekeken. Aan de ene kant wordt nagedacht over goedkopere kaarten, door bijvoorbeeld dalkorting voor een betere spreiding, een speciaal tarief voor minima of ouderen en een gezinstarief, zodat ook gezinnen gemakkelijk van het OV gebruik kunnen maken. Aan de andere kant wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de harmonisatie van alle kilometertarieven in de hele regio en de mogelijkheden van een plustarief. Die hogere prijs kan gevraagd worden voor een bijzonder OV-product of bijvoorbeeld een snellere verbinding.

Tot nog toe ontbrak het bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan een beleidsmatig afwegingskader om het OV een stimulans te geven door middel van de tarieven. Vandaar dat enkele studies een antwoord moeten geven op de vraag in hoeverre tarieven een rol spelen bij de keuze voor het OV en het reismoment. Regiobestuurder MRDH Marc Rosier: “Onderzoek naar verschillende tariefsoorten is zinvol. Of en hoe we andere tarieven gaan hanteren, hangt af van het resultaat van het onderzoek.”

Randvoorwaarden

Er zijn in totaal drie randvoorwaarden waar MRDH naar kijkt bij het ontwikkelen van een nieuw tarievenhuis. In eerste instantie moet dit helpen om reizigers beter te spreiden en efficiënter gebruik te maken van het bestaande systeem. Dit kan bijvoorbeeld door de prijs te verlagen in de daluren of juist te verhogen in de spits.

Een laatste streven van de MRDH is om het OV toegankelijk te houden voor iedereen en dan met name voor specifieke doelgroepen. Dit kan dus bijvoorbeeld door speciale tarieven voor ouderen of minima en er dient dus ruimte te zijn voor een passend arrangement voor die doelgroepen. Daarnaast is het belangrijk dat het tarievenhuis simpel en uitlegbaar is en de totale reis gemakkelijker moet maken.


Foto: Digitaal Dagblad