Dagblad070 | Op Scheveningen is het best makkelijk parkeren

Op Scheveningen is het best makkelijk parkeren

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Er is voor bewoners van Scheveningen-Bad ruim voldoende parkeercapaciteit. Door het creëren van één vergunninggebied voor Kuststrook, Achterland en Van Stolkpark is de gemiddelde parkeerdruk zelfs gedaald van 63 naar 60 procent; en ook op piekmomenten blijft deze ver onder de maximale parkeerdruk-norm van 90 procent.

Een en ander blijkt uit een onder verantwoordelijkheid van wethouder Tom de Bruijn (Verkeer) uitgevoerde evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid in Scheveningen-Bad. Het onderzoek betrof parkeertellingen in de periode juli 2016 tot en met maart 2017.

“Net als bij de voorgaande parkeerregelingen blijft in het weekend en in de avonduren de parkeerdruk het hoogst,” aldus De Bruijn in een brief aan de gemeenteraad. De gemiddelde parkeerdruk overdag is 55% en loopt in de avond op naar gemiddeld 64%. Doordeweeks is de gemiddelde parkeerdruk eveneens 55% en in het weekend gemiddeld 61%.

Tijdens de gehele evaluatieperiode is volgens de wethouder intensief contact onderhouden met bewonersorganisaties, de VVE van de Oranjeflats en de Wijkvereniging Van Stolkpark. “Ervaringen met de gewijzigde parkeerregeling zijn besproken en tellingen uitgelegd. Sommige aangekaarte parkeerproblemen, zoals het opnieuw kunnen verlengen van maximum parkeerduur via mobiel parkeren of beoogde parkeerproblemen op en nabij het parkeerterrein bij de Oranjeflats, zijn gedurende de evaluatie opgepakt en opgelost. Zowel de tussentijdse als de definitieve uitkomsten van de evaluatie zijn besproken. Belanghebbenden geven aan dat de parkeerregeling naar wens functioneert. De parkeertellingen bevestigen dit,” aldus De Bruijn.

De maximum parkeerduur van 120 minuten in de omgeving van het Museum Beelden aan Zee is en wordt niet gewijzigd, stelt de wethouder verder. “De parkeerplaatsen worden weliswaar goed benut maar van parkeerproblemen in de directe omgeving is geen sprake. De parkeercapaciteit voor vergunninghouders is voldoende. De klacht dat de maximum parkeerduur leidt tot verkeersopstoppingen en parkeerproblemen wordt niet bevestigd door dit onderzoek.”

(impressie van de nieuwbouw op de Noordboulevard, een ontwikkeling van Strandweg Vastgoed van het bekende Hommerson-concern; hier, onder het duin, komt tevens een parkeergarage van drie lagen voor 700 auto’s; dat werk is inmiddels in uitvoering)


Foto: Digitaal Dagblad