Dagblad070 | OV-vergoeding scholen voor bezoek parlement

OV-vergoeding scholen voor bezoek parlement

mainImage

Om het voor alle scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk te maken met de leerlingen het parlement te bezoeken, krijgen scholen met ingang van het schooljaar 2019-2020 een vergoeding voor het busvervoer. Dat meldt Pro Demos.

Scholen blijven zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer. Hiermee behouden de scholen de mogelijkheid om zelf te bepalen welke wijze van vervoer voor hen het beste is.

Vanaf september 2019 kunnen scholen de reiskosten declareren bij ProDemos. Hierbij wordt maximum vergoedingsbedrag gehanteerd, gebaseerd op het aantal kilometers vanaf het adres van de vestiging van de school tot aan ProDemos, volgens de kortste route.

De subsidie vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken waarmee de reiskostenregeling wordt gefinancierd, geldt uitsluitend voor scholen voor voortgezet onderwijs. Ook scholen van het praktijkonderwijs en het VSO komen in aanmerking voor de nieuwe reiskostenregeling.
Er is gekozen voor een reiskostenregeling, zodat scholen in de gelegenheid blijven het vervoer naar eigen inzicht te organiseren (per bus of openbaar vervoer).
De regeling geldt uitsluitend voor groepsvervoer.

De vergoeding wordt uitsluitend uitbetaald aan scholen die één van de educatieve programma’s bij ProDemos hebben gevolgd in Den Haag. 


Door: Pro Demos | Foto: Pixabay