Dagblad070 | Parkeerdruktes gaan gekke vormen aannemen

Parkeerdruktes gaan gekke vormen aannemen

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Bewoners en ondernemers in Transvaal, Schilderswijk, Rustenburg en Oostbroek kunnen geen parkeerplek meer vinden in hun woon- en werkomgeving. Extra pijnlijk, vinden de Islam Democraten, gezien de hoge kosten van de parkeervergunning. Chaos verhogend bovendien, want door de beperkte parkeermogelijkheden is het aantal foutparkeerders toegenomen.

‘’Het is zelfs niet ongewoon dat de auto’s op de stoep en op de rijbaan staan of op de hoek van een kruispunt. Hierdoor ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties’’, aldus raadslid Tahsin Çetinkaya, die van de mobiliteitswethouder wil weten waar de mensen terecht kunnen met hun klachten.

Bovendien vraagt hij zich af – dat als er inderdaad een klachtendomein is – hoeveel aanmerkingen er de afgelopen vier jaar gemaakt zijn en hoeverre de gemeente rekening houdt met de beschikbaarheid aan parkeerplekken bij uitgifte van bewoners- en bezoekersvergunningen?

Om meteen een goed beeld te krijgen is Tahsin Çetinkaya ook benieuwd hoeveel parkeergarages Den Haag telt, waar ze te vinden zijn, wie ze beheert en wat de kosten zijn. De antwoorden wil hij delen met de bewoners en ondernemers die hem in de arm hebben genomen om het probleem op te lossen.

 


Foto: Digitaal Dagblad