In een interview met Trouw zegt Snel dat in zeker 78 gevallen fouten zijn gemaakt en sommige afspraken wellicht moeten worden aangepast of beëindigd. In 63 van die 78 gevallen blijkt het te gaan om lokale belastinginspecteurs. Die hadden hun afspraken moeten voorleggen aan een speciaal team dat de afspraken toetst.

In november werd al bekend dat van de ruim 4400 afspraken met bedrijven die de Belastingdienst onderzocht, er zeker 800 niet waren voorgelegd aan het speciale controleteam.

In de krant licht Snel zijn besluit toe. "We zien dat er minder fouten worden gemaakt bij afspraken die via het centrale rulingsysteem lopen. Dus ik denk dat het verstandiger is om alle afspraken met een internationaal karakter door dat team te laten behandelen. Het is goed dat externe experts meekijken met de manier waarop rulings worden beoordeeld," aldus de staatssecretaris.

Het kabinet is niet van plan te stoppen met deze rulings. Internationaal is er kritiek, onder meer op de transparantie. "Het geven van zekerheid vooraf door middel van een ruling is tevens een belangrijke pijler van ons vestigingsklimaat. Bijkomend voordeel is dat door de uitwisseling van informatie over rulings transparantie ontstaat richting buitenlandse belastingdiensten," schrijft de bewindsman aan de Kamer.

(staatssecretaris Menno Snel; foto en bron: ANP)