Dagblad070 | Brexit buddysessie voor ondernemers

Brexit buddysessie voor ondernemers

mainImage

MKB-Nederland, VNO-NCW, RVO, EZK en tal van partners houden op maandagmiddag 23 september een 'Brexit-buddy' sessie. Mkb-bedrijven kunnen er terecht met al hun Brexit-vragen. Experts geven antwoord. De sessie vindt plaats in de Malietoren in Den Haag en is gratis toegankelijk. 

Experts van (grote) bedrijven (PostNL, PWC, etc.) en instellingen als de douane, NBCC, RVO, NAK tuinbouw, evofenedex, NVWA en AWVN geven advies aan ondernemers over Brexit en wat je moet doen om goed voorbereid te zijn. Ook zal een vertegenwoordiger van VNO-NCW en MKB-Nederland de huidige situatie kort schetsen. De bijeenkomst is speciaal gericht op de voorbereiding van kleinere en middelgrote bedrijven op een no-deal scenario.

Concrete vragen kunnen betreffen: douanezaken, personeelszaken, keuringen, juridische zaken, enzovoorts. Als voorbereiding op de sessie kunnen ondernemers alvast de Brexit Impact Scan te doen via hulpbijbrexit.nl of het Brexitloket.nl.

Praktische informatie:

Datum: maandag 23 september
Tijd: 15.45 – 18.00 uur
Locatie: Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag
Programma:

15:30 uur; inloop en koffie
15:45-16:00; inleiding met de laatste stand van zaken omtrent Brexit door een vertegenwoordiger van VNO-NCW en MKB-Nederland en de Rijksoverheid.
16:00-16.30; start Bexit-buddy sessie 1
Alle experts komen even naar voren en stellen zich kort voor en benoemen hun expertise.
De volgende onderwerpen komen aan de statafels aan bod:
Douanevragen
Personeelszaken
Juridisch/contracten
Landbouw/agro
Algemene tafel 

16:30-17:00 wisselmoment en start sessie 2
17:00-17:05 wrap-up
17.05-18.00 borrel
Aanmelden
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar dus wees er snel bij. Aanmelden is nodig en kan via een mail naar brexit@vnoncw-mkb.nl.