Dagblad070 | Extra maatregelen tegen lerarentekort Haags onderwijs

Extra maatregelen tegen lerarentekort Haags onderwijs

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Om het dreigende lerarentekort in Den Haag tegen te gaan, worden de komende jaren aanvullende maatregelen getroffen. Die variëren van snuffelstages voor mensen die een carrièreswitch overwegen tot het inzetten op een Haagse lerarenopleiding – waar extra aandacht wordt besteed aan ‘urban teaching’ - en van een kortingspas voor culturele activiteiten tot aan extra parkeervergunningen voor scholen.

Wethouder Saskia Bruines (D66; Onderwijs) heeft vandaag haar actieplan naar de gemeenteraad gestuurd. Dat is opgesteld in samenspraak tussen gemeente Den Haag en schoolbesturen en lerarenopleidingen.

“Onderwijs is een heel mooie sector om in te werken. Gemeente en schoolbesturen moeten er samen voor zorgen dat we de mensen die interesse hebben in het leraarsvak weten te mobiliseren, en dat we eventuele drempels wegnemen. Zo kunnen zij-instromers een flexibele deeltijdopleiding volgen, er wordt ingezet op goede begeleiding van beginnende leraren en we bieden professionaliseringsactiviteiten aan die aansluiten op specifieke grote-steden-problematiek. We staan open voor alle suggesties om het leraarsvak te promoten,” aldus de wethouder.

Speciale kortingspas

Hoewel de gemeente geen invloed heeft op de hoogte van het salaris en het tegengaan van werkdruk, zoekt de gemeente wel naar mogelijkheden om ook een bijdrage te leveren aan oplossingen op dit gebied. Zo komen er in ieder geval meer parkeervergunningen voor scholen die hiermee in de knel komen. Ook wordt er gewerkt aan een kortingspas, speciaal voor leraren in het Haagse onderwijs. Voor wat betreft terugdringen van de werkdruk is het al mogelijk dat ook scholen in het kader van STiP-banen (Sociaal Traject in Perspectief) conciërges kunnen aannemen.

Onderzocht wordt of begeleiders (m/v) uit de kinderopvang als klasse-assistent opgeleid en ingezet kunnen worden om de leerkracht te ondersteunen bij lesgebonden activiteiten. Inzet van andere professionals uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de zogenaamde ‘hybride’ docent, kan helpen om zittende docenten effectiever in te zetten. En dit brengt ook nieuwe kennis in de klas. Daarnaast wordt gekeken naar de ervaringen elders in het land en de toepasbaarheid daarvan voor Den Haag.

Duurzame oplossingen

Saskia Bruines: “Uitgangspunt is wel dat het duurzame oplossingen moeten zijn. Zowel voor wat betreft de betaalbaarheid voor de gemeente, als vooral ook voor de werking op langere termijn. Een welkomstbonus bijvoorbeeld is een eenmalige prikkel, maar verliest al snel zijn werking. We staan open voor suggesties en zullen deze serieus bekijken.”

De komende weken starten diverse, doelgroep specifieke, wervingscampagnes om afstuderende havo- en vwo-leerlingen te informeren over de kansen en mogelijkheden in het onderwijs en hen te wijzen op opleidingsmogelijkheden. “In het kader van opleidingen zijn er goede mogelijkheden voor het opzetten van een Haagse lerarenopleiding, als relevante aanvulling op het bestaande aanbod in andere steden. Zo verwachten we ook studenten als leraar voor Den Haag te behouden. Een onderzoek naar een nieuwe opleiding is reeds gestart,” aldus Bruines.

De omvang van de problematiek rechtvaardigt een extra financiële impuls. Voor 2018 is 705.000 euro beschikbaar. Om het totale pakket aan maatregelen ook op langere termijn mogelijk te maken zijn extra middelen nodig. Dat betekent volgens de wethouder dat alle partners extra middelen vrij zullen moeten maken om de ambitie, het terugdringen van het lerarentekort, de komende jaren daadwerkelijk te realiseren.

(Saskia Bruines; foto: Roel Rozenburg)


Foto: Digitaal Dagblad