Dagblad070 | Internationalisering Haagse MKB ondernemers 

Internationalisering Haagse MKB ondernemers 

mainImage

Beste Haagse ondernemer,
 
De vakantieperiode ligt achter ons. Met nieuwe energie pakken we het werk weer op. Deze nieuwe energie kunt u bijvoorbeeld richten op het internationaliseren van uw bedrijf. Wist u dat Internationaal opererende ondernemingen sneller groeien? Zowel qua omzet als werkgelegenheid? Een interessante mogelijkheid voor u dus. Gemeente Den Haag helpt u graag bij het zetten van deze stappen. Zij biedt haar kennis, netwerken en ervaring aan om u te helpen internationaliseren. In deze mail leest u welke mogelijkheden er voor u zijn.

Ondernemen in het buitenland vraagt een goede voorbereiding. Niet alleen kennis van de markt, cultuur en taal van een land is belangrijk om uw afzetmarkt te vergroten, maar nog belangrijker is de toegang tot een goed netwerk. Gemeente Den Haag biedt deze ondersteuning en helpt met een geïntegreerde aanpak uw internationale ambities waar te maken. In haar dienstverlening richt ze zich met name op de landen Duitsland, China en India. Maar ook voor de Verenigde Staten en Engeland kunt u bij de gemeente terecht. Deze landen bieden volop kansen voor bedrijven die werkzaam zijn in de sectoren cybersecurity, technologie, food, zorg, creatief, energie(verduurzaming) en water. Naast goede kennis van de markt, beschikt de gemeente over de juiste netwerken op overheids- en bedrijfsniveau om u te helpen toegang te krijgen tot de markten in de genoemde landen.
 
Buurland Duitsland is voor veel ondernemers de eerste stap naar het buitenland. In samenwerking met de Duits-Nederlandse Handelskamer biedt de gemeente jaarlijks aan tien ondernemers een uniek begeleidingstraject aan. Tijdens dit traject doorlopen de bedrijven een gezamenlijk en individueel traject waarbij marketing, juridische aspecten, cultuur en taal aan bod komen, maar ook persoonlijke aandacht is voor ieders producten/dienst en meest geschikte markt. Daarnaast organiseert de gemeente 4x per jaar een Unternehmers-Stammtisch; een netwerkevenement met o.a. presentaties over aspecten van het zakendoen in Duitsland. 

China is een belangrijke investeerder in Den Haag. Hierdoor heeft de gemeente goede netwerken opgebouwd. Deze netwerken zet de gemeente graag in om het Haags MKB te helpen de Chinese markt te betreden. Het organiseren van handelsmissies is één van de mogelijkheden om kennis te maken met Chinese partners. Tijdens een missie staan netwerken en matchmaking centraal zowel op bedrijfs- als overheidsniveau. In november vindt een handelsmissie plaats die gericht is op de sectoren food en beverage en creatieve industrie. Ondernemers kunnen zich hiervoor tot 16 september aanmelden. Voorafgaand aan een handelsmissie vinden bijeenkomsten plaats om meer te leren over de markten, cultuur en afzetmogelijkheden.

India is een sterk groeiende economie. Gemeente Den Haag heeft goede betrekkingen met de overheden in de deelstaten Karnataka en Telangana. In november worden de bestaande samenwerkingen weer vernieuwd. Doel van de reis, die in november plaatsvindt, is om meer relevante netwerken aan elkaar te verbinden. Zo worden onderwijs/kennisinstellingen, hubs en belangenorganisaties actief betrokken worden bij de vernieuwing van de samenwerking.
 
Activiteiten

Dit najaar vinden vanuit de gemeente de volgende activiteiten plaatsen:
 
3 oktober            Duitsland: 3e Unternehmer-Stammtisch; Netwerkevenement over de juridische aspecten van ondernemen in Duitsland
Vanaf 15.30 uur bent u welkom in Brouwerij Kompaan (Saturnusstraat 55, 2516 AE Den Haag). Om 16 uur geeft Ann Kathrin,Rechtsanwältin/advocaat ZZH GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft een presentatie over juridische do’s & don‘ts bij zakendoen in Duitsland, gevolgd door een presentatie over octrooirecht door Matthias Pfister, IE-specialist bij HOYNG ROKH MONEGIER. Aansluitend is er gelegenheid om te netwerken. Aanmelden kan tot 2 oktober via internationaalondernemen@denhaag.nl o.v.v. naam bedrijf, naam en contactgegevens.
 
3 t/m 9 november:      Handelsmissie China 
Deze missie richt zich op de sectoren food en beverages en de creatieve industrie.
Voor alle informatie: https://www.aanmelder.nl/handelsmissiechina2019
Aanmelden kan tot 16 september. 
 
15 t/m 24 november:    Handelsmissie India: Karnataka (cybersecurity) & Telengana (innovatieve zorg, startups, cybersecurity en genetics)
Deze missie richt zich op het vernieuwen van de samenwerking op overheidsniveau. Daarnaast matchmaking met Haagse instituten/instellingen als hubs, onderwijs-/kennisinstellingen en brancheorganisaties en relevante Indiase partners. 
Voor meer informatie of mogelijkheden mee te reizen, stuur een mail met uw vraag en contactgegevens naar internationaalondernemen@denhaag.nl  
     
Waarom internationaliseren voor u interessant kan zijn?

Mocht u nog niet volledig overtuigd zijn waarom internationaliseren voor uw bedrijf interessant kan zijn, hebben we voor nog een aantal argumenten op een rij gezet:
•             Uw bedrijf wordt minder afhankelijk van lokale markttendensen.
•             De concurrentiekracht van u – en van het Haagse mkb – wordt vergroot door een groter netwerk. Dit stelt u in staat sneller en adequater in te springen op internationale marktontwikkelingen.
•             Een succesvol internationaal bedrijf genereert meer omzet. Dit betekent meer inkomsten voor u, maar ook voor de stad Den Haag (verdiend in een andere regio). Het levert meer beschikbaar investeringskapitaal, innovatiekracht en werkgelegenheid in Den Haag.
•             Meer Haagse bedrijven die opereren in het buitenland kan bijdragen aan een additionele aantrekkingskracht van investeringen en bedrijvigheid vanuit het buitenland. 
 
Contact

Heeft u na het lezen van deze post interesse in marktvergroting in buitenland en/of specifiek in ondernemen in een van genoemde focuslanden? Stuur een mail naar internationaalondernemen@denhaag.nl  De trade officers  Marijn Leijten of Ruud van Broekhuijsen van de gemeente Den Haag nemen dan contact met u op om uw mogelijkheden te bespreken. Zie ook www.denhaag.nl/internationaalondernemen

 


Door: Gemeente Den Haag