Dagblad070 | Meer Nederlandse vrouwen aan de top

Meer Nederlandse vrouwen aan de top

mainImage

Donderdag vond de eerste dag van het Rise & Lead Women Summit plaats in het WTC Den Haag. Tijdens dit tweedaags evenement voor vrouwelijke leiders wordt besproken hoe we de genderkloof in Nederland kunnen overbruggen door de financiële inclusie en leiderschapsontwikkeling van vrouwen in het bedrijfsleven te stimuleren.

Ebere Akadiri, oprichtster van Rise & Lead: “Het ecosysteem is nog steeds ongelijk en ongunstig voor vrouwen in Nederland. Om welvaart en stabiele bedrijven te stimuleren, moeten we ervoor zorgen dat ondernemingen en beleidsmakers manieren ontwikkelen om de vrouwelijke betrokkenheid en hun leiderschap op de arbeidsmarkt te maximaliseren.”

Hoe ziet een vrouwelijke leider er uit

Het toonbeeld van een vrouw aan de top is volgens Rise & Lead een visionair. Ze daagt de status quo uit en wil leiding geven. Ze gebruikt haar stem en positie om positieve veranderingen te beïnvloeden. Ze is zich bewust van haar gedrag en acties. Ze weet dat ze een gave heeft om met de wereld te delen. Ze is de duisternis beu en wil aan tafel zitten met belangrijke besluitvormers. Ze ziet een dringende behoefte om rijkdom te creëren en erfenissen achter te laten. De meeste vrouwen zijn te bang om op te staan ​​en te handelen, te gaan en staan voor wat ze echt willen.

“Het beïnvloeden van veranderingen met een positieve mindset heeft gunstige resultaten tot gevolg. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen; mensen met een sterke ‘promotie focus’ worden namelijk gemotiveerd door wat ze te winnen hebben, terwijl mensen met een ‘behoud focus’ gedreven worden door wat ze zouden kunnen verliezen. Het is daarom bijzonder belangrijk om jezelf goed te kennen, te geloven in je kunnen en dit positief uit te dragen; immers als jij dit zelf niet doet, wie gelooft er dan in jou?” aldus Marguerite Soeteman-Reijnen, voorzitter Raad van Bestuur Aon Holdings.

Tips: eigenschappen van vrouwen die een topfunctie bekleden

Verontschuldig je nooit voor je ambities.
Wees moedig in het opstellen van een langetermijnvisie voor je persoonlijke en professionele groei.
 Laat je stem horen; vraag om wat je wilt en onderhandel over wat je verdient.
Kijk naar andere vrouwen in hoge functies en gebruik ze als rolmodel. Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien.
Organisaties kunnen gelijke kansen creëren door oordeel en discriminatie op basis van geslacht te elimineren. Wees transparant over promotiecriteria.
Marguerite Soeteman-Reijnen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aon Holdings: “Het is de hoogste tijd voor bedrijven om de discussie rondom diversiteit en inclusie om te buigen en te focussen op de erkenning en ontwikkeling van het juiste talent op een unbiased basis van gelijkheid”

 “We stellen ons een wereld voor waarin vrouwen dezelfde kansen hebben als hun mannelijke collega's. We willen dat ze topleiderschapsposities op de werkplek bereiken en duurzame bedrijven op de markt creëren.” Ebere Akadiri, oprichter van Rise and Lead.

Over Rise & Lead

Rise and Lead Women is een platform voor ambitieuze vrouwelijke leiders en mannelijke bondgenoten met als missie de financiële en leidende positie van vrouwen op de werkplek, op de markt en in de samenleving te verbeteren.