Dagblad070 | Nauwere samenwerking Dunea en Stedin

Nauwere samenwerking Dunea en Stedin

mainImage

Netbeheerders Dunea en Stedin gaan nauwer samenwerken, onder meer bij het vervangen van leidingen. Naast de gebruikelijke afstemming ‘in de straat’ zoeken de bedrijven meer synergie in planning. Dat beperkt kosten en hinder voor de omgeving.
De werkgebieden van Stedin en Dunea overlappen elkaar in het westelijk deel van Zuid-Holland. Bij nieuwbouw is gezamenlijke aanleg van infra al georganiseerd. Ook bij individuele vervangingsprojecten in de straat wordt al regelmatig samengewerkt.

Toch denken beide partijen dat er meer te winnen is. CEO Marc van der Linden (Stedin): “Een van de grote ergernissen bij onze klanten is de opengebroken straat. Zeker als dat meerdere keren kort achter elkaar gebeurt. Het waternet van Dunea en het energienet van Stedin liggen op veel plekken naast elkaar in de grond. Het ligt voor de hand dat we zoveel mogelijk de werkzaamheden samen uitvoeren om zo overlast voor de omgeving te verminderen en onze efficiëntie te vergroten.”