Dagblad070 | Onderzoek geeft Bruines gelijk: niks mis met Security Delta

Onderzoek geeft Bruines gelijk: niks mis met Security Delta

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Subsidies aan stichting The Hague Security Delta (HSD) zijn volgens gangbare normen en regels verleend, de stichting staat open voor nieuwe toetreders en heeft geen monopoliepositie bij subsidieaanvragen. Bovendien is HSD ‘sober doch netjes’ gehuisvest. Tot die conclusie komt het organisatie-adviesbureau Galan Groep uit Baarn, dat The Hague Security Delta in opdracht van de gemeente heeft onderzocht.

Aanleiding voor dat onderzoek waren publicaties van met name de digitale media De Correspondent en Follow The Money. Zij beweerden enige tijd terug dat HSD niet het onafhankelijke samenwerkingsplatform voor digitale veiligheid is dat het zelf zegt te zijn; maar een ordinaire branchevereniging en lobbyclub, die miljoenen aan gemeentelijke subsidies verslindt zonder waardevolle resultaten op te leveren.

De lokale politiek van Den Haag was na die publicaties gaan twijfelen. Verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines (D66; kenniseconomie) zei destijds al dat HSD ‘onomstreden’ is en ‘de publieke meerwaarde van de sector veiligheid voor Den Haag onverminderd groot’. Om het niet bij die constateringen alleen te laten en de gemeenteraad tegemoet te komen, gaf Bruines toch opdracht tot het nu dus afgeronde onderzoek.

De wethouder ziet zich daarin gesterkt voor de keuze voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Den Haag, dat zich ontwikkelt van een klassieke bestuursstad naar een stad met een bredere economie. Daarbij richt Den Haag zich op het uitbouwen van haar “internationaal onderscheidende profiel” op de thema’s vrede, recht en veiligheid.

Positionering werkt

Zo werd in 2013, samen met publieke en private organisaties, HSD opgericht. “Met de Agenda Kenniseconomie heeft de gemeente Den Haag gekozen voor de economische ontwikkeling van maatschappelijk relevante sectoren die in de toekomst steeds belangrijker worden. We zien, zeker bij de veiligheidssector, dat deze positionering werkt: buitenlandse bedrijven kiezen er steeds vaker voor om zich in Den Haag te vestigen, en de werkgelegenheid in de veiligheidssector neemt toe,” aldus Saskia Bruines, die bovendien wijst op recente werkgelegenheidscijfers van Policy Research 2017; die laten voor de regio Den Haag een groeipercentage van 2,9% (400 banen in één jaar) zien, hoger dan het landelijke groeipercentage van 1,7%. De werkgelegenheid in de deelsector cybersecurity groeide in de Haagse regio zelfs met 12%.

Uit het onderzoek van de Galan Groep kwamen ook enkele aanbevelingen. Daarbij gaat het om een aangepaste organisatievorm en een scherpere, heldere communicatie met name door HSD zelf.

Saskia Bruines tot slot: “Digitale veiligheid staat inmiddels overal hoog op de agenda. Hierdoor zijn er nu volop kansen om het cluster, en daarmee de Haagse economie, naar een hoger niveau te brengen. Het is cruciaal dat we onze schouders eronder blijven zetten, waarbij we zeker ook kritisch moeten blijven kijken naar wat er nog te verbeteren is."


Foto: Digitaal Dagblad