Dagblad070 | Openheid over herkomst stroom wordt verplicht
mainImage

Openheid over herkomst stroom wordt verplicht

Afbeelding is niet meer beschikbaar
30 januari 2018, 22:00 uur
Ondernemen

Elektriciteitsbedrijven moeten voortaan van al hun stroom vertellen hoe die is opgewekt. Nu geldt die verplichting nog alleen voor groene stroom. De Tweede Kamer drukte de maatregel, voorgesteld door ChristenUnie en D66, door tegen de zin van minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Die wees erop dat stroom vaak wordt geïmporteerd en dat dan vaak onduidelijk is waar die vandaan komt. Hij wil de instantie die de herkomst van elektriciteit controleert bovendien meer tijd geven om zich voor te bereiden op extra werk.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik vindt het "bizar'' dat "vieze energiebedrijven'' tot op heden niet transparant hoefden te zijn. "Het is klaar met het concurrentievoordeel voor grijze stroombazen.'' Consumenten kunnen straks bovendien zien of voor hun stroom mensen in onaanvaardbare omstandigheden moeten werken of niet, aldus haar D66-collega Rob Jetten. "In ouderwetse kolenmijnen bijvoorbeeld."

Natuurorganisatie Natuur & Milieu is blij met de maatregel. "Straks weet iedere consument precies waar zijn stroom vandaan komt. Zo wordt direct duidelijk als jouw stroom in de praktijk van een kolencentrale komt. Daardoor kun je bewust kiezen voor de stroom met de minste klimaatimpact."

De Kamer wil ook dat duidelijker wordt waar aardgas en biogas vandaan komt. Het kabinet is gevraagd te onderzoeken of en hoe dat zou kunnen.

De Kamer besloot verder dat netbeheerders en netwerkbedrijven voortaan bekend moeten maken hoe ze hun geld besteden. Daardoor zal het eerder consumenten ten goede komen, denkt de Kamer. Nu zou een netbeheerder zijn geld nog onopgemerkt kunnen besteden aan zaken die niet nodig zijn om het netwerk in stand te houden. Dat zou de beheerder vervolgens ongestraft kunnen doorberekenen aan de gebruiker.

(bron: ANP)


Foto: Digitaal Dagblad