Dagblad070 | Winkeliers bewust van energiebesparing

Winkeliers bewust van energiebesparing

mainImage

Detailhandel Nederland en gemeente Den Haag hebben, los van elkaar, de handen ineengeslagen met MCR Reclamebureau. Het Haagse full-service reclamebureau ontwikkelde voor beide organisaties een campagne om winkeliers aan te zetten tot energiebesparing.

Sinds enkele jaren zijn bedrijven of instellingen wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Ten minste, als hun energieverbruik hoger ligt dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan). Dit geldt ook voor winkeliers. Desondanks heeft een groot deel van de retailers in Nederland en ook Den Haag niet voldaan aan deze eis. Daarop besloten Detailhandel Nederland, de brancheorganisatie van winkeliers, en gemeente Den Haag beiden actie te ondernemen.

Campagnes over energiebesparing

Een belangrijke rol was weggelegd voor MCR Reclamebureau, dat beide publiekscampagnes ontwikkelde. De ‘Werk aan de winkel’-campagne van de gemeente Den Haag en de landelijke ‘Je verdient beter!’-campagne van Detailhandel Nederland hebben een heldere insteek: ‘Het besparen van energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de winkelier. Nu investeren in energiebesparing zorgt direct voor lagere energiekosten en verdient zich op de lange termijn altijd terug.’

Haagse winkeliers besparen

Als gemeente is Den Haag verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht binnen haar grenzen. Bovendien is Den Haag ambitieus: in 2030 wil de gemeente klimaatneutraal zijn. Energiebesparing speelt daarin een cruciale rol. Daarom is het MCR Reclamebureau gevraagd een campagne op te zetten om winkeliers te stimuleren tot het nemen van energiebesparende maatregelen.

De Haagse campagne werd onlangs afgetrapt door Liesbeth van Tongeren (wethouder Duurzaamheid, Milieu en energietransitie) en Doekle Terpstra (voorzitter van Techniek Nederland). Zij bezochten winkeliers die al eerder energiebesparende maatregelen getroffen hadden. Een promoteam zal in de komende periode winkeliers, verspreid over de hele stad, bezoeken om hen te informeren over energiebesparing.

Bovendien helpt de gemeente Haagse retailers op weg met gratis energiescans t.w.v. € 350,-. Een dergelijke scan biedt de winkelier inzicht in de energieprestaties van zijn of haar pand. Bovendien biedt de scan inzicht in welke maatregelen de retailers kan treffen om energie te besparen. Haagse winkeliers kunnen de gratis energiescan aanvragen op werkaanuwwinkel.nl.

Landelijke campagne

De nationale campagne ‘Je verdient beter!’ van Detailhandel Nederland was te zien en te horen in weekbladen en op landelijke radiozenders. In speciale videotestimonials vertelden winkeliers bovendien wat zij hadden ondernomen om hun energierekening om laag te brengen. Deze reportages zijn te bekijken op verdienookbeter.nl.

MCR Reclamebureau

MCR Reclamebureau is een full-service bureau en is vanaf de oprichting in 1999 gevestigd in Den Haag. Het bureau is onder meer werkzaam voor Veiligheidsregio Haaglanden en de gemeente Den Haag.


Door: MCR Reclamebureau