Dagblad070 | 1,5 miljoen als stimulans kleinschalige bedrijfshuisvesting
mainImage

1,5 miljoen als stimulans kleinschalige bedrijfshuisvesting

Saskia Bruines, wethouder Economie
10 juni 2021, 09:17 uur
Politiek

De beschikbaarheid van goede, kleinschalige bedrijfsruimte is essentieel om de Haagse economie een stimulans te geven. “Kleinschalige bedrijfsruimte in de wijken en op bedrijventerreinen draagt bij aan levendigheid en een gezond ondernemersklimaat waarbij er voor iedere ondernemer, in iedere fase van het ondernemerschap goede bedrijfsruimte is om te ondernemen”, stelt Saskia Bruines (foto), wethouder Economie. “Met deze regeling bieden we ondernemers een extra stimulans om te investeren in extra vierkante meters bedrijfsruimte waarbij ze tot 10% van de verbouwingskosten van hun bedrijfspand gesubsidieerd kunnen krijgen.”

Extra vierkante meters door nieuwbouw, renovatie, transformatie
De subsidie is bedoeld om de ontwikkeling van nieuwe, kleinschalige bedrijfsruimte te stimuleren. Dat kan ruimte zijn voor een atelier, een werkplaats, studio, winkel of kantoor. Die extra vierkante meters bedrijfsruimte kan op verschillende manieren gerealiseerd worden; door nieuwe bedrijfsruimte te ontwikkelen maar ook door bestaande bedrijfsruimte te renoveren of een pand te transformeren naar een geschikte bedrijfsruimte. “Zo draagt het omzetten van een leegstaand winkelpand naar een andersoortige bedrijfsruimte ook bij aan ons doel om meer ruimte voor ondernemers te realiseren. En behouden we de levendigheid én werkgelegenheid in Den Haag”, aldus Saskia Bruines.

Actieprogramma moet 50.000 m2 extra bedrijfsruimte opleveren
Het doel van het actieprogramma kleinschalige bedrijfshuisvesting is om in totaal 50.000 m2 bedrijfsruimte toe te voegen in wijken en bedrijventerreinen. Heeft u interesse in deze subsidieregeling? Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/subsidie. U kunt uw subsidieaanvraag indienen tot 31 december 2022. Dit actieprogramma maakt deel uit van de bedrijfshuisvestingsstrategie waarbij er langs verschillende pijlers wordt gewerkt aan aantrekkelijke, toekomstbestendige bedrijfshuisvesting.

Zo werden er onlangs afspraken gemaakt over de ontwikkeling van bedrijventerreinen https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/gemeente-en-ondernemers-maken-afspraken-over-ontwikkeling-bedrijventerreinen-in-regio-haaglanden.htm en is de gemeente in gesprek met ondernemers om de ontwikkelkansen en verbeterpunten voor verschillende bedrijventerreinen in kaart aan het brengen in de vorm van gebiedspaspoorten https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/ontwikkelingen-in-de-stad/ontwikkelen-bestaande-bedrijventerreinen.htm