mainImage

‘250 woningen schrappen in Scheveningen-Haven!’

Afbeelding is niet meer beschikbaar
29 januari 2018, 14:15 uur
Politiek

De Haagse VVD wil 250 woningen schrappen in Scheveningen-Haven. Die zijn op dit moment voorzien in de Derde Haven, vlakbij het Zuiderstrandtheater aan de Houtrustweg. Op dit voormalige terrein van Norfolk worden de eerste woningen binnenkort opgeleverd. “De balans tussen woningbouw en industrie is naar de verkeerde kant doorgeslagen,” stellen de liberalen in hun vanmorgen gepresenteerde plan ‘Haven gezond: Scheveningen uit de verdrukking’.

In dit plan stelt de VVD de industrie centraal, in elk geval voor wat betreft die Derde Haven. Verdere woningbouwontwikkeling moet hier dan ook stoppen, aldus de partij, die de warmtekrachtcentrale in dit gebied wil behouden en bovendien tegen de bouw van een hotel is op het zuidelijk havenhoofd. “Deze mogelijkheid moet nu eindelijk definitief uit het bestemmingsplan worden gehaald,” zo staat in het plan te lezen.

Lijsttrekker Boudewijn Revis vanmorgen in een toelichting: “Wij stellen maritieme bedrijvigheid centraal, in de Derde Haven moeten zich bijvoorbeeld bedrijven kunnen vestigen die zich richten op de offshore. Dat werk gaat gepaard met lawaai, en industrieel lawaai en woningbouw zijn niet elkaars vrienden. Vandaar dat het wat ons betreft legitiem is een pas op de plaats te maken met de woningbouw in dit gebied.”

Uiteraard heeft dit financiële consequenties, want de gemeente Den Haag krijgt met minder woningen minder opbrengst uit de grondexploitatie. De VVD wil het uiteindelijke saldo in een later stadium precies berekenen, maar stelt nu alvast rekening te houden met een tekort van 10 miljoen euro, die de partij wil dekken uit de Reserve Grote Projecten.

(het gebied rondom het Zuiderstrandtheater, waar de VVD alsnog 250 geplande woningen wil schrappen)


Foto: Digitaal Dagblad