Dagblad070 | 75 moties: Hoeveel hebben we er nog ....?

75 moties: Hoeveel hebben we er nog ....?

mainImage

Het was bijna aan het eind van de laatste dag van de raads- en commissievergaderingen. De raad zat al van 10.00 uur tot (uiteindelijk) 22.45 uur bijeen om de laatste puntjes op de 'i' te zetten. Want de stad had een nieuwe, goedgekeurde begroting nodig voor 2020, noodzakelijk na de val van het vorige college. Maar het ging zeker ook over de vele moties die de 15 fracties hadden ingediend om alsnog 'hun' punt toegevoegd te krijgen aan de begroting.

Het werden er uiteindelijk zo'n 75, en het was zo'n beetje rond de 60e moties dat waarnemend burgemeester Remkes verzuchtte en vroeg 'Hoeveel hebben we er nog ...?  Het leidde tot enige hilariteit in de zaal, maar ook tot de verzuchting van raadslid Gerbrands van de PVV die het na de stemmingen had over 'sympathieke maar vaak overbodige moties..' .

Er waren moties bij die geen enkele tegenstem kregen omdat die zo 'sympathiek was' in de woorden van Gerbrands, dat niemand daar tegen kon zijn. Bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren-motie 'Vergeet de dieren niet in de begroting'. En wie zou er tegen de SP-motie kunnen zijn 'Meer kleinschalige woonvormen voor ouderen', niemand dus. Of de CU/SGP-motie 'Evalueren beschermd wonen 2.0'. Ook niemand dus. Veel inwoners van de stad zullen hem niet (meer) kennen, maar de raad vindt toch unaniem dat er een school naar de Haagse schilder en verzetsstrijder Ru Paré moet worden benoemd. Op verzoek van D66.

Maar er waren ook veel moties die alleen de steun kregen van de indieners, en soms 1 partij. De PVV-motie 'Hoor Hagenaar over besteding Eneco-gelden', kreeg alleen steun van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Het zijn ook de twee partijen in de raad die sowieso veel meer beslissingen (zoals over de benoeming van een nieuwe burgemeester) direct bij de inwoners van de stad willen neerleggen.

De Haagse Stadspartij, die eerder deze week al vragen stelde over verkamering in de Vruchtenbuurt, vierde een succesje door de unaniem aangenomen motie 'Dakopbouwen niet verkameren'. 

De raad zette donderdag ook geen rem op de bevolkingsgroei in de stad. De PVV-motie 'Bevolkingsgroei tegengaan' kreeg slechts de steun van 10 raadsleden. De raadsleden spraken zich ook uit tegen de PVV-motie om de As-Soennah moskee te sluiten, 34 leden waren tegen. Van dezelfde partij kreeg ook de motie 'Stop met anti-integratiesubsidies' geen enkele steun. Maar zoals Gerbrands ook zei na het debat: 'Wij maken fundamenteel andere keuzes.'

Er zaten ook moties bij die heel 'onschuldig' en logisch leken, maar toch nauwelijks steun kregen. Zoals deze van de Islam Democraten: 'Extra investeren in armoedebestrijding en schuldhulpverlening'. Drie raadsleden stemden voor, 40 tegen. Maar de CDA-motie 'Meer sportfaciliteiten in de Vlietzoom' kreeg niet van alle partijen de steun. Robert Barker van de PvdD stemde tegen, niet omdat hij tegen sporten is 'maar omdat er dan meer parkeerpaatsen in de zoom moeten komen'.

Raadsleden die een vergadering niet meer bijwonen, om welke reden dan ook, gaan dat trouwens voortaan in hun portemonnee voelen. De raad nam met 26 stemmen voor een Hart voor Den Haag/Groep de Mos motie aan dat raadsleden bij afwezigheid worden gekort op hun vergoeding.

 


Door: tv