Dagblad070 | 'Acceptatie LHBTI vergroten met wijkaanpak'

'Acceptatie LHBTI vergroten met wijkaanpak'

mainImage

Raadslid Judith Oudshoorn van de Haagse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van berichten dat makelaars sommige LHBTI-stellen ontraden in bepaalde Haagse wijken te gaan wonen. De VVD wil een wijkgerichte aanpak, waarbij ook makelaars worden betrokken.

"In het landelijke actieplan Veiligheid LHBTI'ers wordt het Haagse voorbeeld genoemd van de netwerker Sociale Diversiteit. Deze zou de sociale acceptatie van LHBTI'ers stimuleren door in te zetten op de samenwerking tussen migranten- en maatschappelijke organisaties in stadsdelen door het organiseren van bijeenkomsten en het geven van presentaties op stadsdeelevenementen. Hoe wordt informatie over de acceptatie van LHBTI'ers in de verschillende wijken bij deze persoon opgehaald en wat wordt hiermee gedaan?"

Elke Haagse wijk is anders volgens de VVD en een wijkgerichte aanpak is dan ook noodzakelijk. "Makelaars hebben de taak om hun individuele klanten te adviseren op punten die voor hem/haar belangrijk zijn, zoals veiligheid. Dit advies draagt bij aan een mogelijke aankoop. Een makelaar is erbij
gebaat zijn klant zo eerlijk mogelijk te adviseren. Een slecht advies is slechte reclame. Zij kijken op een andere manier naar een wijk, met een andere bril.
Is het college daarom bereid om ook makelaars te betrekken bij het opzetten van een wijkgerichte aanpak?"