Dagblad070 | Asfalt Malieveld roept vragen vergunning op

Asfalt Malieveld roept vragen vergunning op

mainImage

"Is het college met ons van mening dat het (tijdelijk) asfalteren van het Malieveld voor Cirque du Soleil om het jaar een ongewenste ontwikkeling is?" Dat is een van de schrfitelijke vragen die de Haagse Stadspartij (HSP) en Partij voor de Dieren (PvdD) stellen aan het stadsbestuur. 

Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met de gemeente Den Haag 650.000,- euro geïnvesteerd om het Malieveld voor evenementen en demonstraties toekomstbestendig te maken. Naast het egaliseren van het terrein is op het achterste deel van het Malieveld een nieuwe afwatering en een verstevigde ondergrond aangelegd. In het voorjaar 2019 bleek echter de grasmat onvoldoende stevig waardoor er na zware en langdurige neerslag schade was ontstaan aan de toplaag. Staatsbosbeheer heeft daarna extra maatregelen getroffen om de waterdoorlaatbaarheid van de toplaag te verbeteren. "Tot veler verbazing is er nu op het achterste deel van het Malieveld een dikke laag zand, stenen en asfalt aangelegd, ter voorbereiding op de komst van Cirque du Soleil.

HSP en PvdD willen weten waarom nu voor Cirque du Soleil over het achterste deel van het Malieveld een dikke laag zand, stenen en asfalt aangebracht. "Hoeveel vierkante meter precies, en voor welke (verschillende) doeleinden dient deze dikke laag?" Ook willen de partijen weten wie de kosten van het aanleggen en het  weghalen van deze dikke laag op zich zal nemen. Ook is niet duidelijk tot hoe lang de laag blijft liggen. "Het Malieveld is Rijksbeschermd Stadsgezicht en behoort tot de stedelijke groene hoofdstructuur. Het Malieveld heeft de bestemming groen, en in artikel 4.5.1 van het bestemmingsplan staat opgenomen dat er een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd voor het aanbrengen van oppervlakteverharding." Of een dergelijke vergunning is verleend, willen de HSP en PvdD ook horen van het college van B&W.