Dagblad070 | Bezorgdheid over stijging eenzaamheid

Bezorgdheid over stijging eenzaamheid

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos en 50PLUS maken zich zorgen om de eenzaamheid in de stad. De partij is tevreden met het nieuwe gemeentelijke actieplan en campagne eenzaamheid ‘Met z’n allen niet alleen’. Raadslid Janice Roopram: “We zijn zeer blij, dat het bestrijden van eenzaamheid daadwerkelijk één van de prioriteiten is geworden van het huidige college en opgenomen is in het coalitieakkoord. Vooral de brede benadering, focus op maatwerk en dichtbij de burgers, is een zeer belangrijk aspect voor de partij om eenzaamheid aan te pakken. Blij dat het initiatiefvoorstel, de Lief-en-Leed-straten, van oud-raadslid Lex Kraft van Ermel wordt uitgevoerd. Ook wordt ons voorstel voor een meldpunt eenzaamheid uitgevoerd. Wel maak ik me grote zorgen over de harde, kille cijfers. Ik wil graag dat de initiatieven die er zijn in onze stad goed worden gemonitord. Zodat we als raad weten wat wel en niet goed werkt om de eenzaamheid effectief te bestrijden. We kunnen elke euro immers maar één keer uitgeven.”

Ook zal er volgens Roopram gekeken moeten worden hoe de 900 initiatieven zich inzetten op de eenzaamheid te bestrijden en wat zij hier daadwerkelijk mee bereiken, middels een impact-/ effectenanalyse: “Er is een hoop initiatieven aangaande het aanpakken van eenzaamheid. Ondanks deze gesubsidieerde initiatieven en alle inzet en fantastische steun van vele vrijwilligers is de eenzaamheid in onze stad juist gestegen. Ruim 200.000 volwassen Hagenaars voelt zich vandaag de dag eenzaam. Wij zullen een motie indienen waar wij het college verzoeken te onderzoeken waarom 900 initiatieven niet hebben geleid tot vermindering van eenzaamheid. Wij vinden het belangrijk om te weten welke meetinstrumenten worden ingezet om de eenzaamheid te peilen, zodat dit beter gaat in de toekomst.”

50PLUS dient de motie in samen met Hart voor Den Haag. Fractievoorzitter Frans Hoynck zegt: “Vooral onder alleenstaande ouderen die hun partner zijn verloren hakt eenzaamheid er vaak hard in. Nieuwe sociale contacten, aandacht en praktische hulp in de buurt zijn heel belangrijk. Maar er is niet één formule die voor iedereen werkt. Soms is er maatwerk nodig, vanwege handicaps of bijzondere psychische problemen. Als dat wordt gesignaleerd moet er ook professionele bijstand kunnen worden ingeroepen.”

 


Foto: Digitaal Dagblad